Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Snells Entreprenad har arbetat med entreprenaduppdrag i 55 år. De är underleverantör till några av Sveriges största gruvbolag, som LKAB, Boliden och Kaunis Iron. Snells började som ett enmansföretag men har idag vuxit till en koncern med 200 anställda.

– Vår specialitet är gruvrelaterade maskintjänster. Det innebär att vi bygger och underhåller gruvvägar, lastar, krossar och transporterar malm och gråberg, och jobbar med säkerhetsfrågor. Enkelt beskrivet flyttar vi stenar från punkt A till punkt B – och ibland slår vi sönder större stenar till mindre, säger bolagets vd Magnus Pekkari.

Ett uppdrag – flerdubblad omsättning

2018 fick Snells Entreprenad ett uppdrag för Kaunis Iron som idag är företagets största kund. Kaunis Iron skulle bryta järnmalm i Kaunisvaaragruvan i Pajala. För Snells Entreprenad skulle uppdraget innebära en flerdubbling av omsättningen.

– Det här var ett otroligt stort uppdrag för oss och det är förstås bra. Men det krävde också rejäla investeringar från vår sida, inte minst i form av nya och fler maskiner. Vi behövde köpa in allt från väghyvlar, hjullastare och dumpers till truckar, grävmaskiner och bandtraktorer, säger Magnus Pekkari.

Caterpillar, som entreprenadmaskinerna skulle köpas in från, hade en attraktiv finansieringslösning via Nordea. Det var här Snells Entreprenad för första gången kom i kontakt med Exportkreditnämnden, EKN. Banken föreslog nämligen att Snells skulle ta hjälp av EKN för att få en så kallad investeringskreditgaranti.

– Jag tyckte först att det lät konstigt eftersom det här inte var någon exportaffär. Men då förstod jag att EKN även hjälper underleverantörer till svensk exportindustri, och det kan man ju verkligen säga att vi är, säger Patrik Snell, ägare till Snells Entreprenad.

Eftersom de svenska gruvjättarna har stor export kvalificerade Snells Entreprenad för en investeringskreditgaranti från EKN. Garantin innebar att EKN delade Nordeas risk för affären och därför kunde banken ge Snells tillgång till samma attraktiva finansieringslösning som Caterpillar hade.

– Det var väldigt smidigt. Nordea hanterade allt och vi fick finansieringen vi behövde till villkoren vi ville ha. När man gör så pass stora investeringar som vi är finansieringsvillkoren väldigt viktiga för marginalerna, säger Patrik Snell.

Nya inköp i planerna

Arbetet kring Kaunisvaaragruvan har gått mycket bra och i december 2022 fick Kaunis Iron ett nytt miljötillstånd som innebär att de får verka i fler gruvor i området. Som underleverantör kommer Snells Entreprenad därmed få långt mer att göra – och de har redan börjat se över nya maskininköp.

– De här uppdragen är tuffa och arbetet pågår dygnet runt, så entreprenadmaskinerna håller inte i mer än fem-sex år. Dessutom vill vi elektrifiera maskinparken. En av våra stora dieselgrävmaskiner drar 150 liter i timmen; det är inte hållbart utifrån ett klimatperspektiv och dessutom innebär det en tio gånger högre driftskostnad än en motsvarande eldriven maskin. Så det finns gott om skäl att se över nya maskininköp, säger Magnus Pekkari.

När det väl blir dags att investera i nya maskiner ser Snells Entreprenad EKN som en stark potentiell samarbetspartner.

– Att ha EKN som en trygg partner i en stor och riskabel affär har en klar effekt på finansieringens villkor och upplägg. Det är en stor fördel för oss, säger Magnus Pekkari.