Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

1982 grundade de nordiska länderna en fond med syftet att stärka konkurrenskraften för nordiska företag på den globala marknaden: Nordiska projektexportfonden eller Nopef. Nopefs verksamhet är numera administrerad av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (Nefco) och finansierad av Nordiska ministerrådet. De ger stöd till både SME- och midcorp-företag –bland annat erbjuder de stödfinansiering för förstudier och annan förberedande affärsverksamhet på nya marknader.

– Sedan etableringen har Nopef beviljat finansiering till ungefär 3 000 förberedande projekt, till ett totalt värde av över 100 miljoner euro. De här projekten har lett till över 1 000 etablerade verksamheter utanför de nordiska länderna, säger Mikael Reims, Vice President, Origination på Nefco.

Till gröna lösningar

För att få stöd av Nopef måste ditt projekt leva upp till vissa villkor. Det ska genomföras i ett land utanför EU/EFTA-området och det ska även direkt eller indirekt bidra till en positiv inverkan på miljön eller klimatet.

– Med det menar vi att företagets lösningar kan vara kopplade till exempelvis förbättrad energieffektivitet, minskad resursförbrukning, renare produktionsprocesser, förnybar energi, smart avfallshantering, återvinning och cirkulär ekonomi – eller annat inom klimat- och miljöområdet, säger Mikael Reims.

Alla projekt som Nopef finansierar ska dessutom bidra positivt till den nordiska regionen. Det kan handla om att man skapar ökad kompetens och konkurrenskraft i de nordiska länderna eller bidrar till ekonomisk tillväxt i form av jobb, omsättning, export och investeringar.

– Det betraktas även som ett mervärde om projektet har deltagande partners eller underleverantörer från två eller fler nordiska länder, eller om det omfattar något annat sorts nordiskt samarbete, säger Mikael Reims.

Ansökande företag ska ha färre än 500 anställda och mindre än 100 miljoner euro i omsättning, även på koncernnivå. Det finns ingen definierad nedre storleksgräns, men man måste ha varit verksamma i minst ett år och ha kommersialiserade produkter eller tjänster.

– Du måste också kunna presentera en trovärdig finansieringsplan för den planerade internationella satsningen som ska utvärderas genom förstudien.

Upp till 50 000 euro

Nopef kan bevilja upp till 50 000 euro för ett enskilt projekt och summan ska motsvara högst 40 procent av de godkända kostnaderna i förstudiebudgeten. Finansieringen ges som ett villkorsbundet lån – och när projektet har avslutats omvandlas lånet helt eller delvis till ett bidrag.

– Om förstudien leder till en internationell etablering eller ett genomfört pilot- eller demonstrationsprojekt omvandlas hela det utbetalade villkorsbundna lånet till ett bidrag. Om förstudien inte leder till internationalisering får det ansökande företaget hälften av det maximala finansieringsbeloppet i form av ett bidrag, säger Mikael Reims.

Så här ansöker du

  1. Se över ansökningskriterierna på Nopefs hemsida.
  2. Ring Nopef eller fyll i deras digitala kontaktbegäran för att diskutera projektet.
  3. Fyll i ansökningsformuläret som du hittar på Nopefs hemsida – det kan göras på svenska, engelska, danska, norska eller finska.
  4. Skicka ansökningsformuläret tillsammans med företagets senaste årsrapport – inklusive revisorns rapport – samt ett företagsregistreringsdokument och övriga relevanta bilagor till info@nopef.com.