Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

I undersökningen Nation Brands Index 2020, som mäter hur starka olika länders varumärken är, hamnade Sverige på nionde plats av de 50 länder som var med i jämförelsen. Och i The Good Country Index, som mäter hur världens länder bidrar till en positiv global utveckling, kom Sverige högst upp på pallen av de 149 länder som jämfördes. I december placerade dessutom FN Sverige på sjunde plats i sitt Human Development Index.

Sofia Bard, Svenska Institutet

– Sveriges varumärke är starkt, och dessutom har Sverige en tydlig identitet. Även människor som inte känner till Sverige på djupet har tydliga bilder av vad Sverige som land står för, förklarar Sofia Bard, som är chef på enheten för Sverigebildanalys på Svenska Institutet.

Helen Rönnholm, som är chef för global affärsutveckling på Business Sweden, fyller i.

– Sverige hamnar ofta högt i jämförelser kring länders innovationskraft, jämställdhet, hållbarhet, produktivitet, ekonomisk och politisk stabilitet – och enkelhet att göra affärer.

Även intressant för småföretag

Många stora svenska företag använder redan sitt svenska ursprung i sin marknadsföring, inte minst IKEA och Volvo Cars. Helen Rönnholm säger att det finns flera anledningar även för mindre företag att använda sig av varumärket Sverige i sin marknadsföring.

Helen Rönnholm, Business Sweden

– Det handlar dels om att öka sin globala försäljning, och dels om att attrahera och rekrytera talanger till Sverige – som i sin tur bidrar till att skapa produkter och tjänster som kan tävla på en global marknad.

Tyskarna rankar Sverige på plats nummer två – britterna på plats nummer tretton

Även om Sverige rankas högt rent generellt kan det vara intressant för svenska exportföretag att veta att bilden varierar mellan olika länder. I Nation Brands Index är det till exempel så att tyskarna rankar Sverige på plats nummer två, medan Storbritannien rankar Sverige som det 13:e starkaste nationsvarumärket. Några andra exempel på hur Sverige placerade sig i Nation Brands Index 2020 är att medan de tillfrågade i Frankrike, Kina och Ryssland rankar Sverige på sjunde plats, anser sydkoreanerna bara att Sverige har det 13:e starkaste varumärket. I Indien hamnade Sverige på 15:e plats.

Inte en Sverigebild – utan flera

– Det finns alltså inte en Sverigebild utan flera. Och som exporterande företag kan det vara värdefullt att veta var du ska trycka extra hårt på det svenska, säger Sofia Bard.

Helen Rönnholm håller med, och tycker att olika länders bild av Sverige ska vara en viktig avvägning i hur man väljer att marknadsföra sig.

– I de länder där Sverigebilden är stark kan det vara attraktivt för exportföretagen att knyta an till detta i sin marknadsföring av produkter och tjänster. Om Sverige däremot har en lägre rankning så är det inte lika viktigt. Däremot rankar Sverige nästan alltid högt när det gäller livskvalitet, så om syftet är att attrahera talanger att flytta hit så är det nästan alltid bra att prata om Sverige som land.

Ingen corona-effekt

Sverige har varit ett omskrivet land i internationell media det senaste året, inte minst kopplat till den svenska hanteringen av corona-pandemin. Det ser dock inte ut att ha påverkat Sverigebilden åt endera hållet.

– Vi ligger på samma plats som 2019 i Nation Brands Index, och högst upp i The Good Country Index, vilket tyder på att allmänhetens bild av Sverige inte har påverkats av det som skrivits i media, säger Sofia Bard.

Experternas tips: Så här använder du det svenska varumärket på rätt sätt.

1. Utgå från varje lands egen bild av Sverige. Olika länder har olika bilder av Sverige – det är till exempel troligen mer lönsamt att använda företagets svenska ursprung i Tyskland än det är i Indien.

2. Fundera på syftet. Vill du öka din försäljning, attrahera talanger från andra länder eller kanske få in internationella partners eller distributörer? Syftet påverkar hur du bör prata kring din koppling till Sverige.

3. Tänk på vad du säljer. Sveriges renommé är olika starkt inom olika områden. Om du driver ett industriföretag kan det till exempel vara värt att lyfta svensk produktivitet, kvalitet och hållbarhet medan företag inom Life Science kanske ska fokusera på att prata om Sveriges styrkor inom innovation, livskvalitet och progressivitet.