Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Den 23 september lanserades FN:s initiativ om principer för ansvarsfull bankverksamhet, Principles for Responsible Banking. 130 banker från 49 länder ställer sig bakom sex principer, vilket innebär att de måste anpassa sina affärsstrategier för att ligga i linje med och bidra till FN:s globala utvecklingsmål och Parisavtalet.

Implementeringen genomförs under en fyraårsperiod som bland annat inkluderar att banken sätter mål för hållbarhetsarbetet, reducerar negativ påverkan och arbetar tillsammans med kunder för att tillsammans bidra till en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. 

Hur anpassar ni er efter FN:s nya principer för ansvarsfull bankverksamhet och hur kommer svenska exportföretag att påverkas?

Ylva Hannestad, Nordea

”Då vi som enda nordiska bank var med och grundade principerna är vi väldigt glada över mottagandet som principerna har fått och att andra också har anslutit sig. Alla banker som skrivit under principerna har åtagit sig att analysera sin påverkan och baserat på detta sätta tydliga mål. Som del av detta kommer vi arbeta tillsammans med våra kunder och i ett första steg inhämta data om hur de hanterar hållbarhetsrisker - och framförallt kopplat till hanteringen och exponeringen mot klimatrisker. Det är avgörande för att vi ska få en bättre förståelse för våra risker och vårt framtida arbete med att minska dessa. Vi kommer också fortsätta arbetet med att stötta våra kunder med relevanta hållbara produkter samt rådgivning.”

Camilla Johansson, Handelsbanken

”Handelsbanken har en decentraliserad affärsmodell där det lokala kontoret är navet i kundrelationen. Det ändras inte. Genom att finnas nära kunderna kan vi vara lyhörda och fånga upp förväntningar från exempelvis exportföretag. Vi vet att det finns en förväntan från våra kunder att vi, genom våra produkter och tjänster, ska hjälpa dem att agera hållbart. Därför har vi tagit fram produkter och tjänster kopplade till grön finansiering, exempelvis rådgivning kring och upprättande av finansieringsramverk för gröna obligationer samt gröna lån för olika tillgångar och här finns det efterfrågan på en fortsatt produktutveckling.”

Karl-Oskar Olming, SEB

”Världen står inför stora omställningar och för oss på SEB är det viktigt att stödja våra kunder i transformationen. Redan idag vill vi förstå vilken hållbarhetsrisk det finns i de affärer vi gör, och också att ta tillvara de möjligheter som kan skapas. Genom att ansluta oss till ramverket för ansvarsfull bankverksamhet vill vi ännu bättre förstå vilken positiv och negativ påverkan företagens verksamhet och deras produkter eller tjänster har på klimatet och på de samhällen där de används. I praktiken kommer vi att i ökande grad integrera hållbarhet i diskussionen med våra kunder även på strategisk nivå. Många är redan idag ledande på att erbjuda hållbara samhällslösningar och SEB vill genom finansiella lösningar möjliggöra och stödja denna utveckling.”

Fredrik Nilzén, Swedbank

”Vi har under många år gjort hållbarhetsanalys för att identifiera och hantera hållbarhetsrisker tillsammans med våra kunder. Detta arbete har vi nu intensifierat givet möjligheten att bättre underbygga våra analyser med förbättrad data, metoder och dialog med kunderna. Det öppnar även upp för att mer aktivt se på affärsmöjligheter i omställningen”.

”Vi ser också en stor efterfrågan och intresse för bankfinansiering länkad till hållbarhet från mer eller mindre samtliga kunder. Där definierar vi låneparametrar och mål utifrån hållbarhetsprestanda i bolaget för att aktivt driva på förbättringar. Principerna kommer förstärka bankens behov av att förstå kundernas påverkan på samhällsutvecklingen på djupet. Anledningen är att vi nu är ansvariga för att delge marknaden hur bankens positiva och eventuellt negativa påverkan ser ut utifrån hela vår verksamhet. Behovet av högkvalitativ data från våra kunder kommer därför bara att öka. ”

Bild som beskriver principerna för en ansvarsfull bankverksamhet