Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Varje år produceras mer än 100 miljoner ton textilier i världen, däribland smått osannolika 20 plagg per invånare på planeten. Det blir 150 miljarder klädesplagg varje år, och nästan alla hamnar till slut på soptippen eller bränns upp. Det ”snabba modet” har gjort att modeindustrin idag står för 10 procent av världens totala koldioxidutsläpp – bara oljeindustrin har ett större avtryck.

Och koldioxidutsläppen är inte den enda anledningen till att textilåtervinning seglat upp som en av de hetaste hållbarhetsfrågorna:

  • Bomullsproduktionen förbrukar mer bekämpningsmedel än någon annan industri – och ofantliga mängder vatten.
  • Modeindustrin är den näst största förorenaren av världens sötvattensresurser.
  • En fjärdedel av alla kemikalier som produceras i världen används i textilindustrin.

Det är därför kanske inte så konstigt att trycket ökar på de globala modeföretagen att bli mer hållbara. Kraven syns på olika håll i värdekedjan – kunderna vill kunna handla hållbara plagg och dessutom erbjudas ett sätt att återvinna sina gamla plagg. Och mitt i den här utvecklingen befinner sig Renewcell.

– Renewcell erbjuder en lösning på båda dessa utmaningar. Vår råvara är just gamla uttjänta plagg och andra textilier, och vår slutprodukt är Circulose – ett material som blir till nya plagg av viskos eller lyocell, berättar Harald Cavalli-Björkman, som är marknadschef på Renewcell.

100 procent export

Den patenterade processen är en av de första i världen som i kommersiell skala kan materialåtervinna textil. Slutkunden är just de globala modejättar som vill erbjuda hållbart mode, men de faktiska kunderna är de textilproducenter som levererar till exempelvis H&M, Mango och Zara.

– Vi marknadsför Circulose mot modeföretagen, som i sin tur känner press från konsumenter och allt hårdare regelverk. Våra faktiska kunder är dock de stora fiberproducenterna – och globalt finns det bara cirka femton viskostillverkare som levererar till hela världen. Det gör att vår produktion till 100 procent går på export, förklarar Harald Cavalli-Björkman.

”Vi ska ta marknadsandelar från bomull”

Produktionen sker dock i Sverige. Idag har Renewcell kapacitet att producera 4 500 ton Circulose i anläggningen i Kristinehamn, men i och med börsnoteringen i höstas så har de säkrat finansiering för att kunna bygga en större produktionsanläggning i Sundsvall.

– Där kommer vi att kunna producera 60 000 ton Circulose om året. Men två tredjedelar av produktionen är i stort sett redan såld – bara den kinesiska viskosproducenten Tangshan Sanyou kommer att köpa 40 000 ton per år.

Därför siktar Renewcell på att kunna öka produktionen till 360 000 ton år 2030. Det är en stor ökning, men en droppe i havet om man ser till de över 100 miljoner ton textil som produceras varje år. Förhoppningen är att Circulose ska ta marknadsandelar från bomull, säger Harald Cavalli-Björkman.

– Bomull är många sätt är en ohållbar råvara . Det används extremt mycket mark, vatten, konstgödsel och pesticider i bomullsproduktion – och arbetsvillkoren i industrin är ofta problematiska. Om den marken i stället kan användas till att återplantera skog eller odla andra grödor så vore det värt mycket ur en hållbarhetssynpunkt.

Harald Cavalli-Björkmans bästa exporttips

  1. Håll koll på kundernas kunder. Identifiera vilka aktörer som har mest inflytande längre ut i värdekedjan – och etablera kontakt och rikta ett erbjudande direkt till dem. Som ny på en marknad kan sådana partnerskap göra mycket för att få foten in hos dina direkta kunder.
  2. Ta på dig ledartröjan. Svenska bolag är sällan billigast, men ofta längst framme när det gäller hållbarhet – utan att ens reflektera över det. Ledarskap inom hållbarhetsfrågor har blivit en tydlig konkurrensfördel, så se till att lyfta fram dessa aspekter i din produkt eller tjänst när du pratar med sin dina kunder i utlandet.