Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Ofta associerar vi exportframgångar med de svenska storföretagen. Och det stämmer att storföretagens export växer. De senaste fem åren har de ökat sin export med 22,7 procent. Samtidigt har de små och medelstora företagens export ökat med 48,3 procent. Och mikroföretagen, de med max tio anställda, har ökat sin export med hela 73,6 procent.

Enligt statistiken från SCB exporterade små och medelstora företag för 574 miljarder kronor, varav mikroföretagen för 172 miljarder kronor under 2018. Storföretagen exporterade för 811 miljarder kronor. De allra minsta företagens snabba internationalisering märks på EKN.

– De här kaxiga företagen har fått skjuts av en stark svensk ekonomi och en svag krona som skapat möjligheter de inte varit sena att utnyttja, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef på Exportkreditnämnden, EKN.

En annan anledning till att mikroföretagen är så exportinriktade beror på att de ofta är så nischade att den nationella marknaden inte räcker till. De måste helt enkelt söka sig ut på den internationella marknaden. I dag påverkar också den globala konkurrensen även hemmamarknaden. Då är det bättre att vara proaktiv och möta konkurrensen med export istället för att bli utkonkurrerad på hemmamarknaden av globala aktörer. Det är allt fler företag som har koll på detta och tar med det i beräkningarna från första början.

– De mindre företagen kan få exakt samma exporthjälp som storföretagen. När staten, genom EKN, lyfter bort risken är det lättare att få låna på banken. Kreditgarantier till en moderat kostnad är också en stor konkurrensfördel globalt för våra svenska företag, säger Carl-Johan Karlsson.

Så stöttar EKN mikro-, små och medelstora företag

  1. Samarbete med Europeiska investeringsfonden, EIF, som gör att EKN kan täcka 80 procent av bankens risk när banken lånar ut. Det möjliggör banklån som ofta är nödvändigt för exportsatsningar.
  2. Samarbete med Almi som ger finansiering även när bankens limit är nådd.
  3. Regionala satsningar där personal från EKN finns på plats runtom i landet för att stötta företagen på plats. EKN har i dag kontor i Stockholm, Umeå, Göteborg och Malmö.
Man arbetar på ett lager

EKN för SME- & Midcorp-företag

EKN:s garantier öppnar dörrar till nya marknader för företag som omsätter mindre än fem miljarder kronor.

EKN för SME- & Midcorp-företag