Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Det är framförallt behovet av finansiering som driver efterfrågan på EKN:s garantier från små och medelstora företag. Under 2018 gavs garantier för 2,2 miljarder kronor till den här gruppen företag. Det var en ökning med 29 procent jämfört med året innan.

– Nära hälften av garantivolymen gick till företagstäta Västra Götaland. Det är framförallt Göteborgsregionen som dominerar. Region Skåne kom på andra plats med 23 procent av volymen, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef SME och Midcorp på EKN.

Små företag driver svensk export

Att garantivolymen till små och medelstora företag växer hänger också samman med det faktum att det är de här företagen som framförallt bidrar till tillväxten i svensk export. 

De senaste fem åren (2014-2018) ökade de stora företagen sin export med 22,7 procent. Under samma period ökade de små och medelstora företagen sin export med 48,3 procent. Och av de små och medelstora företagen är det faktiskt mikroföretagen som har ökat mest, med 73,6 procent.

För små och medelstora företag är EKN:s garantier ofta en förutsättning för att kunna finansiera sina exportaffärer. Under 2018 lanserades också två nya lösningar särskilt anpassade efter små och medelstora företags förutsättningar.

– Vi har kompletterat rörelsekreditgarantin med en återförsäkring hos EIF (Europeiska investeringsfonden) som gör att EKN kan täcka bankens risk med upp till 80 procent. Dessutom har fordringsförlustgarantin stärkts i samarbete med Almi. Det underlättar för företagen att belåna fordringar, säger Carl-Johan Karlsson.

Regional närvaro

Att små och medelstora företags export går bra är av stor vikt för samhället. EKN spelar en viktig roll genom att kunna erbjuda riskavtäckning som möjliggör fler och större affärer. För fem år sedan gjorde EKN en särskild satsning på regional närvaro och uppsökande verksamhet. Se¬dan dess har volymerna fördubblats inom segmen¬tet.

– Med regionkontor och dryga tusen företagsbesök per år når vi ut till exportföretagen och bankkontoren i landet. I år har vi särskilt inriktat oss på innovativa företag – en målgrupp som traditionellt inte använt EKN i så stor utsträckning, men som nu börjar få upp ögonen för oss. Dessa kunder verkar inom allt från appar och spel till miljöteknik, batterier och nischade industrilösningar, säger Carl-Johan Karlsson.

EKN har riskaptit och möjliggör bankens finansiering till företagen i ett tidigare skede. För småföretagen innebär det en väg ut i världen och snabbare tillväxt genom export.