Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Vad är EKN:s gröna garanti?

– Det är en ny lånegaranti som är riktad mot exporterande företag och deras underleverantörer. Syftet med garantin är att främja klimatinvesteringar och att stödja de framgångsrika svenska verksamheter som kan bidra till att uppfylla Parisavtalet.

På vilket sätt är EKN:s gröna garantier bra för Sveriges banker?

– Garantierna minskar bankens risk när de ger lån till företag. EKN:s gröna garanti täcker upp till 80 procent av bankens risk för dessa lån. Bankerna kan alltså hjälpa sina företagskunder med viktiga krediter samtidigt som den egna risken begränsas rejält.

Hur hjälper den nya garantin SME-företagen?

– Att lättare få krediter innebär en rad fördelar för företagen. Ett lån kan innebära möjligheten att utveckla nya gröna produkter eller tjänster eller att ta sig in på en ny marknad med den befintliga verksamheten. Det blir också lättare att ställa om den egna verksamheten till att bli mer klimatvänlig och därmed mer konkurrenskraftig – i många upphandlingar idag efterfrågas exempelvis fossilfrihet.

Vilka företag kan ansöka om garantierna och för vad?

– EKN:s gröna garanti erbjuds till företag som arbetar direkt eller indirekt med export. Företagen kan exempelvis låna pengar till rörelsefinansiering, en specifik investering eller för att göra sin verksamhet mer klimatvänlig – även på hemmaplan. Man behöver alltså inte vara en ”grön verksamhet” idag, utan kan söka med syftet att ställa om. EKN:s bedömningskriterier baseras på den nya EU-taxonomin som ska bidra till att uppfylla Parisavtalet, så i stora drag ska krediterna gå till något som stöttar klimatomställningen.

Hur ansöker man om EKN:s gröna garantier?

– Den långivande banken ansöker om garantin och visar på hur projektet uppfyller kriterierna enligt den nya EU-taxonomin. Företag får gärna kontakta oss på EKN så kan vi guida både dem och banken igenom ansökningsprocessen.

Hur stora lån täcks av de gröna garantierna?

– EKN ställer ut gröna garantier för lån under 500 MSEK med en löptid på upp till tio år. För högre belopp går det att ansöka om garantier från Riksgälden.

När kommer de första gröna garantierna att ställas ut?

– Vi arbetar med dem i skrivande stund och planen är att de första garantierna ska ställas ut nu under kvartal fyra.