Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

När ett plus ett blir tre. Det kan bli effekten av att koppla in EKN i just rätt ögonblick. Har du koll på de situationer där någon av EKN:s garantier kan öka kreditutrymmet för din kund? Garantin för investeringskrediter och rörelsekreditgarantin för innovativa företag är två garantier som har stor potential att komma till nytta för många företag.

– Vår garanti för rörelsekrediter för att öka företagens likviditet innebär att EKN lyfter av 50 procent av bankens risk. För innovativa företag finns dessutom en garanti där EKN kan garantera 80 procent av krediten. Vi har även motsvarande garantier för investeringskrediter som kan användas för investeringar i produktionsutrustning. Det är lösningar som ofta kan låsa upp situationer där bankens kreditutrymme är begränsat men där företaget har en lovande affär och potential att växa, säger Robert Wickman, regionansvarig för mellersta och norra Sverige på EKN.

Garantier som ökar företagens kreditlimit

Exporten är viktig för Sverige och kan hjälpa enskilda företag att växa. Många som känner till EKN tänker framförallt på svåra länder, stora företag och stora affärer. Och när det kommer till garantier är det ofta garantin för betalningsrisken på den utländska köparen som nämns.

– Att vi har ett flertal lösningar specifikt inriktade på att hjälpa små och medelstora företag med finansiering är mindre känt. Bankerna är viktiga samarbetspartners för oss och en stor andel av ansökningarna kommer via dem, säger Robert Wickman.

Tillgänglighet prioriterat

Att känna till de garantier EKN erbjuder är det första steget. Efter det kommer ofta frågor om processen. Är det krångligt att ansöka? Och hur lång tid tar det? Det är frågor som brukar försvinna snabbt när första affären visar att det är lättare än de flesta förväntar sig.

– För den som har frågor eller behöver hjälp för att få in en ansökan är det bara att kontakta oss regionansvariga. Och håll även utkik efter de bankutbildningar vi regelbundet anordnar, nästa tillfälle nu i oktober i Sundsvall, säger Robert Wickman.