Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Hos EKN kan exportföretag säkra sig mot risken att inte få betalt. När det gäller affärer med kortare kredittider inom EU och till höginkomstländer är det dock inte EKN som företag vanligtvis ska vända sig till, utan privata kreditförsäkrare.

– EKN och andra statliga aktörer inom EU ska fungera som ett komplement till den privata marknaden, inte en konkurrent – det är lagstiftat. Därför försäkrar vi normalt sett bara betalningsrisken i affärer på svårare marknader samt affärer i EU och höginkomstländer som har längre kredittider än två år, säger Carl-Johan Karlsson, Affärsområdeschef för SME och Midcorp på EKN.

Utökade garantimöjligheter

I och med coronakrisen kan det bli svårare för Sveriges exportföretag att försäkra betalningsrisken hos privata kreditförsäkrare. Som svar på detta har EKN:s roll tillfälligt utvidgats.

– De senaste veckorna har visat hur viktigt det är att kunna försäkra sina betalningsrisker – krisen har ryckt undan mattan för många företag och betalningar som upplevts som säkra har plötsligt uteblivit. Därför har EU nu gett medlemsstaterna ett tillfälligt tillstånd att även erbjuda statliga exportkreditgarantier för affärer på under två år inom EU och till höginkomstländer som Norge och USA.

Syftet med det utökade tillståndet, som gäller året ut, är att säkerställa exportföretagens tillgång till exportkreditgarantier så att affärer ska kunna genomföras.

Det är av yttersta vikt för Sverige att handeln hålls uppe i möjligaste mån.

– Av den svenska exporten går drygt 80 procent till EU, Norge och Nordamerika. Det är av yttersta vikt för Sverige att den här handeln hålls uppe i möjligaste mån – och en brist på exportkreditgarantier ska inte få sätta stopp för den. Med de här nya reglerna kan vi stötta alla Sveriges exporterande företag, oavsett vilket land de gör affärer med, säger Carl-Johan Karlsson.

En tillfällig lösning

Priset för EKN:s garantier till affärer inom EU och höginkomstländer kommer att baseras på risken för den enskilda affären. Täckningsgraden kommer att ligga på 85 procent, en något lägre grad än den som den privata marknaden erbjuder när allt fungerar normalt. När normalläget återkommer tror därför EKN att företagen kommer att söka sig tillbaka till den privata marknaden.

– Det här är en tillfällig lösning under en extrem kris. Vi kommer att upphöra med den utökade verksamheten så snart den privata marknaden har möjlighet att återgå till sin normala verksamhet.

Vill du veta mer?

De nya reglerna innebär att du som exporterar kan försäkra betalningsrisken hos EKN för alla typer av affärer, oavsett exportland eller kredittid. Vill du veta mer? Hör av dig till EKN:s Carl-Johan Karlsson.