Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Tilläggsvillkor

De nya villkoren gäller när banken köper en fordran, eller tar en fordran i pant och garantitagaren överlåter rättigheterna under garantin till banken. Banken får en bättre rätt till ersättning genom att EKN betalar ut skadeersättning till banken om betalning uteblir och fordran är oklar, eller om exportören inte följt garantins villkor.

– Den här lösningen är efterfrågad och behövs på bankerna. Innan var det bankerna som tog risken på exportören. Nu kan den risken lyftas över på EKN. Enligt tidigare villkor betalar vi inte ut någon skadeersättning om exportören, alltså bankens kund, gjort något fel. Det innebär att banken stått för den operativa risken på exportören vilket blir problematiskt under Basel III. På det här sättet kan bankerna hjälpa fler företag ut i världen. Det är bra för svensk export, säger Eleonore Plutz, jurist på EKN.

Här förklarar Eleonore Plutz hur de nya tilläggsvillkoren fungerar.

Varför lanserar ni tilläggsvillkoren?

– EU:s stramare regler för bankernas kapitaltäckning har lett till att EKN:s villkor behöver anpassas för att garantin ska kunna fungera som kreditskydd enligt reglerna. Senare i år kommer vi att lansera nya allmänna villkor där tilläggsvillkoren kommer att ingå. Att vi lanserar tilläggsvillkoren i förhand handlar om att det finns ett stort behov bland bankerna av lösningen.

På vilket sätt förbättrar det här för banken?

– Genom att banken ges möjlighet att bokföra risken i affären som en risk på EKN, det vill säga svenska staten. EKN har stämt av med Finansinspektionen för att säkerställa att villkoren är förenliga med EU:s kapitaltäckningsregler för banker.

I vilka fall kan man använda de nya villkoren?

– Villkoren kan användas för ”Garanti för fordringsförlust för exportör: kredittid över 12 månader”. För att villkoren ska gälla måste det finnas en självständig betalningsförpliktelse. Det innebär att köparen accepterar att betalningsplikten är oberoende av exportavtalet. Köparen har inte heller rätt att kvitta betalningen mot anspråk i exportavtalet.

Hur går man tillväga om man vill använda sig av villkoren?

– Precis som tidigare ska det exporterande företaget informera EKN om att garantin önskas överlåtas. En nyhet är att banken och exportföretaget fyller i en gemensam blankett, ”Meddelande om överlåtelse” och skickar till EKN.

Vilka skyldigheter har banken gentemot EKN?

– Banken har en rapporteringsskyldighet när problem uppstår och en skyldighet att hjälpa EKN med skadeförebyggande och återvinningsåtgärder. Banken får inte accelerera krediten, realisera en säkerhet eller kräva betalning av en borgensman utan EKN:s medgivande. Banken ska också överlåta fordran på EKN vid skadereglering.