Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Nu lanserar EKN en ny grön garanti: den Gröna exportkreditgarantin. Garantin liknar EKN:s vanliga exportkreditgarantier som ska minska risken i exportaffärer. Den här garantin har dock utvecklats för att stödja svensk klimatsmart export och kan erbjuda en högre riskavtäckning än EKN:s vanliga alternativ. Den nya garantin gör det därmed ännu tryggare för företag eller banker att göra gröna exportaffärer.

– Där våra vanliga exportkreditgarantier normalt erbjuder 95 procents riskavtäckning ger den här nya garantin upp till 100 procent. Företaget eller banken som har garantin kan alltså få hela det avtalade beloppet för en viss affär utbetalt, även om köparen inte kan betala, säger Victor Carstenius, analytiker på EKN.

Vad räknas som ”grönt”?

För att kunna utnyttja den nya Gröna exportkreditgarantin ska exportaffären i fråga gälla antingen en grön produkt eller en produkt som i slutanvändningen blir del av en grön verksamhet.

– För att exemplifiera kan det alltså både handla om att sälja en elbil till en utländsk kund – eller att sälja kablar som ska användas i ett vindkraftsprojekt, säger Victor Carstenius.

Men vad räknas egentligen som grönt? Här följer EKN EU-taxonomins klassificering av gröna aktiviteter som bidrar till klimatomställning och klimatanpassning.

– EU-taxonomin är ett tydligt och uppdaterat klassificeringssystem som även SEK och Riksgälden använder i arbetet med sina gröna erbjudanden. Som en svensk myndighet är det dessutom viktigt att vi följer ett transparant och vetenskapligt baserat ramverk på det här området, inte minst för att undvika risken för grönmålning.

En av två nya gröna garantier

Bakgrunden till den nya garantin finns i en rapport om hur det svenska exportfinansieringssystemet ska bidra till klimatomställningen som EKN och SEK skrev till regeringen 2020. I rapporten presenterades produktutveckling som en viktig faktor och EKN har sedan dess arbetat för att utveckla nya, gröna garantier.

Som ett första led i detta lanserade EKN hösten 2021 den Gröna kreditgarantin som riktar in sig mot investeringar i Sverige med exportkoppling. Denna garanti liknar på många sätt EKN:s klassiska rörelsekreditgaranti, med skillnaden att riskavtäckningen ligger på 80 procent i stället för 50 procent.

– Medan den Gröna exportkreditgarantin som vi lanserar nu fokuserar på specifika gröna exportaffärer utvecklades den Gröna kreditgarantin för gröna satsningar som görs i Sverige. Exempelvis har en garantiutfästelse getts för att anlägga en fabrik där man ska tillverka fossilfritt mineralkonstgödsel, säger Victor Carstenius.

Mer attraktivt

Med dessa två nya gröna garantier vill EKN göra det svenska exportkrediterbjudandet än mer attraktivt för både svenska och utländska bolag och på så sätt främja gröna satsningar både i Sverige och utomlands.

– De här garantierna ökar incitamenten för utländska köpare att handla klimatsmarta produkter från Sverige. Gröna och hållbara projekt blir också mer attraktiva för svenska exportörer, säger Victor Carstenius.