Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Från Örnsköldsvik i söder, Skellefteå i norr och Lycksele i väster. Det är området som Nordea region Botnia täcker. Karin Johansson är senior företagsrådgivare och jobbar med medelstora och stora företag i regionen.

– Det är en förmån att få jobba med ett så stort område. I norr har vi en stor andel tillverkande industri men det finns också en fantastisk startup-scen med många högteknologiska företag kopplade till bland annat Umeå universitet. Biotech-företag är en annan stark kategori och nya bolag som vi ser växer fram nu är ofta kopplade till grön teknik, säger Karin Johansson.

Exportprocessen

Karin Johansson och hennes kollegor jobbar i nära samarbete med företagen och försöker så långt det är möjligt att hitta lösningar när finansieringen är en utmaning. Det första steget inför en exportaffär är en grundlig genomlysning, både av motparten och av företaget som ska exportera. Sedan gör man en bedömning av situationen i landet och slutligen tittar man på själva affären.

Samarbetet med EKN gör, förutom att fler exportaffärer blir möjliga, också att fler perspektiv fångas upp i ett tidigt skede. Det kan vara risker kopplade till kunden, landet och affärsstrukturen. Eller finansieringsmöjligheter som annars inte hade upptäckts. Samarbetet mellan olika aktörer är, menar Karin Johansson, en styrka och en fördel för kunden som får tillgång till fler tänkbara lösningar och en mängd nya idéer.

– Vi uppmuntrar till export eftersom vi ser att det ofta är en viktig del i att expandera företaget. Vi vill finnas där som affärspartner och bollplank för våra kunder. I ett tidigt skede är det inte enkelt att ha koll på alla möjligheter som finns och då är vår roll som rådgivare extra viktig. Att vi då har möjlighet att bolla med EKN är bara positivt för kunden, säger hon.

Utmanar kunderna

Att vara företagsrådgivare innebär att man jobbar nära kunderna och får ta del av alla känslor en viktig affär för med sig. En av ingredienser i en exportsatsning är mod. Ibland behöver man utmana och tänka i nya banor för att hitta en lösning. Att paketera en affär så att den går att genomföra handlar om en kombination av expertkunskap – och passion för att driva igenom affären.

– Vi bygger team kring våra kunder bestående av specialister. Det gör att det alltid finns någon expert som har den kompetens som efterfrågas i olika delar av en exportprocess. För mig är det här arbetet fantastiskt givande. Att få vara med och hjälpa kunden att genomföra sina visioner är en ynnest, säger Karin Johannson.