Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Att det gäller att vara redo när chanserna kommer är en sanning som alla företag känner till. För det svenska spelföretaget Star Stable stavades den stora chansen USA, eftersom amerikanska marknaden är den enskilt största för spel i västvärlden.

Star Stable är ett onlinebaserat hästspel där spelarna utforskar en fiktiv ö på häst, deltar i olika tävlingar och tar hand om sina hästar i ett eget stall. Den primära målgruppen är tjejer mellan 8 och 14 år, men spelet har även många användare som är över 35 år. Att etablera sig i USA skulle för Star Stable innebära en möjlighet att nå en bredare målgrupp och få fler användare.

– Vi såg en stor potential för Star Stable på den amerikanska marknaden. En av våra största utmaningar är att nå en kritisk massa på identifierade nyckelmarknader, såsom USA och Tyskland, säger Johan Sjöberg, vd för Star Stable.

Chans till kampanj med Disney

När så den stora chansen dök upp – en marknadsföringskampanj med Disney – ville Star Stable naturligtvis hoppa på. Genom sin bank kunde Star Stable ansöka om EKN:s rörelsekreditgaranti för att ha möjlighet att finansiera kampanjen och den internationella expansionen.

Finansieringslösningen med en rörelsekreditgaranti innebar att EKN tog hälften av bankens risk i affären, vilket ökade Star Stables kreditutrymme och i förlängningen gjorde det enklare för Star Stable att få tillgång till kapital. Något som krävdes för att stötta bolagets offensiva tillväxtagenda och marknadssatsningen i USA.

Resultatet? Ett ökat antal spelare i USA kopplat till kampanjen, vilket i förlängningen bidrog till ökad tillväxt och en fortsatt positiv trend för företaget i USA.

– Tack vare EKN kunde vi genomföra Star Stables första marknadsföringskampanj i USA. På ett år kunde vi också öka omsättningen från 89 till 132 miljoner kronor. Vi har idag användare i cirka 180 länder. Sverige står för ungefär 14 procent men den största andelen, ungefär en fjärdedel av användarna, finns i USA, säger Johan Sjöberg.

Stadig tillväxt ger förutsättningar för framtiden

Star Stable har under de senaste tre åren haft en stadig tillväxt och fortsatte under 2017 att växa under lönsamhet, samtidigt som de har gjort betydande investeringar i organisation och infrastruktur. Målbilden för framtiden är glasklar: att förbli den ledande leverantören av sociala och spännande spelupplevelser för tjejer.

– Kampanjen och vår internationella satsning hjälpte oss att komma igång i USA och skapade samtidigt tilltro till vårt varumärke på den amerikanska marknaden. Det är en förmån att ha möjligheten att jobba med EKN, säger Johan Sjöberg.

Det här är Star Stable

Huvudkontor: Stockholm

Verksamhet: Utvecklar och säljer ett virtuellt hästspel.

Omsättning 2016: Cirka 132 miljoner kronor.

Marknad: USA, Sverige och Tyskland, bland annat. Spelet har idag registrerade och betalande användare i cirka 180 länder.