Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Peter Tuving är kreditchef på EKN. Han ansvarar för ett brett team bestående av landanalytiker, kvantanalytiker, kreditanalytiker, internationella experter och hållbarhetsexperter. Vi bad honom förklara varför man gör en kreditbedömning och hur små och medelstora företag kan dra nytta av slutsatserna. 

– Att göra en kreditbedömning handlar i grund och botten om att ställa sig frågan - kommer vi att få betalt eller inte? Att ställa sig den frågan är viktigt vid varje affär, men kanske ännu viktigare när företaget säljer till nya kunder och länder man inte har någon tidigare erfarenhet av, säger Peter Tuving. 

Studera trenderna

För Peter Tuving handlar kreditbedömningen om att samla ihop information och väga samman i en helhetsbild av bolaget, branschen och landet. Hur mycket information som behövs beror på komplexiteten och kredittiden i affären. Verksamhet, ägarstruktur, styrelse, finansiella data, betalningserfarenhet, landet och branschen är exempel på faktorer som vägs in. 

– Försök också att hämta in data så långt bak i tiden som möjligt. Historien ger ofta en fingervisning om vad som kan hända i framtiden. Ser ni några trender? Eller har det skett större förändringar i bolagets struktur, ägare eller verksamhet? Det är exempel på frågor man kan ställa sig vid granskningen, säger Peter Tuving. 

Varningsflaggor som helt kan stoppa EKN från att ha möjlighet att garantera en affär är om transaktionen kan ha negativ påverkan på miljö och mänskliga rättigheter och den risken inte hanteras ansvarsfullt. Frågetecken kring skatteflykt och korruption är också något som alltid måste utredas ordentligt. 

Tillgång till information varierar

Om den potentiella kunden i utlandet är i samma bransch som det svenska säljande företaget kan det ofta vara lättare för säljaren att bilda sig en uppfattning om bolagets status. Vilka nyckeltal och faktorer som är viktiga skiljer sig nämligen från bransch till bransch. För gruvindustrin är råvarupriserna bra att hålla koll på, för andra bolag kanske valutapriser är extra viktiga och för teknikintensiva branscher är det den tekniska utvecklingen man ska studera. 

– När det kommer till finansiell rapportering skiljer det sig mycket åt mellan olika länder. Vi på EKN medverkar vid affärer på platser som många inte ens kan peka ut på en karta. Och rör man sig i svårare regioner kan det vara en bra idé att kontakta oss. Vi har ofta historik och vet vad som är relevant att titta på i varje land, säger Peter Tuving. 

Var vi befinner oss i konjunkturcykeln är också viktigt att tänka på för exporterande företag. Om hemmamarknaden känns osäker och volatil kan det vara extra viktigt att genomföra exportaffärer för att inte tappa omsättning och lönsamhet. 

– Generellt sett uppvisar företagen sämre likviditet och lönsamhet i en lågkonjunktur och därmed går också risken upp i affärerna. Vikten av en noggrann kreditbedömning ökar därför när tiderna är sämre, säger Peter Tuving.

"Att göra en kreditbedömning handlar i grund och botten om att ställa sig frågan kommer vi att få betalt eller inte?"

3 tips för kreditbedömningen från Peter Tuving:

  • Titta så långt bak i tiden som möjligt och fundera över om ni ser några trender.
  • Större förändringar i exempelvis kundens verksamhet, ägarstruktur eller ledning bör undersökas. 
  • I en lågkonjunktur ökar generellt sett risken i exportaffärer. Då är det viktigt med en noggrann kreditbedömning, gärna med extra fokus på likviditetsanalysen.