Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Idén om elektrifierade bilvägar kan nu bli verklighet och Sverige är en av ledarna i utvecklingen. Företaget Evias har arbetat mot en svensk och global lansering av sin laddteknik sedan vd:n Josephine Adorelle tillträdde i höstas. EKN Magasin har pratat med henne om vad man ska tänka på när man satsar på export från dag ett.

I oktober 2020 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att analysera förutsättningarna för en elvägsutbyggnad längs det statliga vägnätet. Det övergripande syftet med utbyggnaden skulle vara att minska utsläppen av växthusgaser från Sveriges tunga lastbilstrafik. I februari i år överlämnades rapporten som innehåller en möjlig plan: Att påbörja en storskalig utbyggnad av elvägar under andra halvan av 2020-talet för att tio år senare ha 2 400 kilometer elektrifierad väg i landet.

En av de aktörer som hoppas att få bygga ut ett svenskt elvägsnät är Evias. Företaget byggde sin första testbana för elvägar nära Arlanda flygplats redan 2012 och har drivit ett demoprojekt på beställning av Trafikverket sedan 2017. Nu är de, med vd:n Josephine Adorelle i spetsen, redo att ta sin teknik till marknaden.

Vad gör Evias?

– Vi elektrifierar vägar så att människor kan ladda sina bilar i farten, och arbetar även med stationär laddning baserad på samma teknik. Vårt mål är att accelerera den globala övergången till eldrivna bilar, säger Josephine Adorelle.

Hur fungerar er teknik?

– Den bygger på så kallad konduktiv laddning som möjliggörs genom en elektrifierad skena i vägen. Bilen kopplar automatiskt an till skenan via en kontaktarm i underredet. Elskenan både driver och laddar bilen under resans gång – energiförsörjningen är upp till fem gånger den körda sträckan. Kontaktarmen släpper direkt taget om föraren vill köra om någon eller svänga av.

Varför valde ni att satsa på just den här tekniken?

– Uppfinnaren till tekniken, Gunnar Asplund, testade flera olika lösningar när han började leka med tanken på att överföra elektricitet till elfordon. Han räknade bland annat på en ovan-marken lösning – som för spårvagnar – men det krävde en väldigt lång kontaktarm. Induktiv laddning var också en kandidat, men det skapade för stora effektbortfall. Därför landade han i den här lösningen 2009.

Vad görs idag på området elektrifierade bilvägar, i Sverige och i världen?

– Det finns ingen skarp användning av elvägar idag, men det forskas en hel del och det pågår demoprojekt. Svenska Trafikverket har köpt in teknik till fyra olika demoprojekt och det innebär att Sverige faktiskt ligger längst fram i utvecklingen. Resten av världen tittar på oss.

Ni har arbetat aktivt för en global lansering sedan du tillträdde som vd i september 2020.  Vilka är era största utmaningar för lanseringen?

– En är standardiseringsarbetet – vi ser behovet av att få till en internationell standard då fordon förflyttar sig över landsgränser. En annan är lobbyarbetet. När politikerna diskuterar elvägar idag ligger fokus på att använda det specifikt för tunga transporter, eftersom de lastbilarna är svåra att elektrifiera på annat vis. Det vi behöver förmedla är att man för nästan samma peng kan få ett system som fungerar för alla, lastbilar som personbilar. 

Vilka länder är särskilt intressanta?

– Utöver Sverige har vi siktet ställt på de större länderna i Europa; vår ambition är att man ska kunna transportera apelsiner från Madrid till Umeå på ett sammanvävt, europeiskt elvägsnät. Sedan har vi också kontakt med större marknader som Kina och Indien. De har en växande medelklass som vill ha bil och är därför intresserade av lösningar som mildrar utvecklingens miljöpåverkan. Det handlar exempelvis om att ställa om till elfordon och om att bygga ut andra lösningar, som bildelningssystem. För att elbilar ska kunna användas till bildelning kan de förstås inte stå och laddas stora delar av dygnet – då är elvägarna en lösning.

Har ni något skarpt projekt på gång utanför Sverige?

– Vi ska starta ett demoprojekt i Australien där vi har justerat vår teknik för användning av gruvfordon. Här har vi satt elskenan i gruvans tak, eftersom marken är så ojämn. Flera av världens större gruvbolag vill se hur det fungerar. För gruvindustrin är elektrifieringen av fordon inte främst en miljöfråga utan en arbetsmiljöfråga – det är väldigt viktigt för arbetarna på plats att utsläppen i gruvorna hålls till ett minimum.

Var befinner ni er om tio år?

– Då är vi i byggnationsfas i ett flertal länder – inte minst de som ska ha en fossilfri fordonsflotta fram till år 2030-2035.

Josephines tips för att lansera en ny teknik globalt

  1. Fundera på vilken nytta er teknik kan göra på marknader med andra förutsättningar, och anpassa om möjligt.
  2. Ta hjälp av organisationer som Business Sweden för en första sondering av den nya marknaden – det är prisvärt och enkelt!
  3. Hitta samarbetspartners som antingen verkar lokalt eller har bra kännedom om den nya marknaden.
  4. En stor portion tålamod hjälper. Saker tar sin tid, särskilt under en pandemi.