Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Tillgång till kapital är en förutsättning för att kunna växa. Men det är svårt. I precis de perioder företaget har som störst behov kan det också vara som allra svårast att lösa finansieringen. Då är det bra att känna till att det finns lösningar som frigör utrymme för tillväxt och expansion för Sveriges små och medelstora företag.

– Jag upplever att företagen framförallt behöver hjälp när det sker någon typ av förändring. Det kan vara både positiva förändringar i form av stor efterfrågan och stark tillväxt eller negativa situationer där företaget behöver likviditet för att tackla tillfälliga motgångar, säger Conny Åberg, företagsrådgivare på SEB i Katrineholm.

De första stapplande stegen

I den allra första fasen för ett bolag kan banken ge stöd i allt från kortfristiga rörelsekrediter till långfristiga investeringslån. Men redan från start finns också stöd att hämta från annat håll.

– När vi kommer i kontakt med nystartade företag är det inte ovanligt att Almi kopplas in. Samarbete mellan banken och Almi ökar finansieringsmöjligheterna för ett startupföretag. Almi kan också, precis som banken, stötta företag rent praktiskt och agera bollplank, rekommendera styrelseledamöter och annat som nya företag är i stort behov av, säger Conny Åberg.

EKN möjliggör exporten

Ett av de största orosmomenten för företag som vill komma igång med export handlar om betalningen. Hur ska man kunna kontrollera betalningsförmågan hos en utländsk kund? EKN är den partner som behövs för att möjliggöra expansion utanför Sverige.

– För företagen är det bara positivt att vi kopplar in EKN. Det möjliggör riskavtäckning och därmed kan banken kanske tillhandahålla mer krediter än vad som annars varit möjligt. Det kan handla om situationer där företaget behöver hålla ett större lager, utöka sin produktion eller kanske investera i säljaktiviteter för att etablera sig på en ny marknad, säger Conny Åberg.

Kände du redan till den hjälp du kan få hos banken, Almi och EKN? Då är det dags att spana in ”gratispengarna” här nedan:

Fonden för Exportutveckling delar ut både priser och stipendium: www.exportutveckling.se/omfonden

Swedfund administrerar Swedpartnership som ger pengar för kunskapsöverföring till företagssamarbeten i fattigare länder: www.swedfund.se/sv/swedpartnership/

Nopef beviljar pengar till förstudier i projekt relaterade till grön tillväxt och hållbar utveckling i länder utanför EU/Efta: https://nopef.com/sv/

Tillväxtverkets internationaliseringscheckar kan användas till bland annat Brexit-förberedelser och för att ta in extern kompetens inför exportsatsningar: https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2019-02-05-checkar-for-international-isering.html