Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

För svenska företag som exporterar till Mellanöstern och Nordafrika har det senaste året inneburit ett välkommet trendbrott. Efter ett par år av låga oljepriser och åtstramningar har oljepriset stigit och de offentliga utgifterna i regionen ökat. Även om prognosen för tillväxt (drygt tre procent) fortfarande ligger under tillväxtprognosen för världsekonomin i stort (fyra procent) så finns det potential för nya svenska affärer i Mellanöstern och Nordafrika. 

– Det finns en oro i många länder över att deras ekonomier är så starkt oljeberoende. Därför jobbar de nu medvetet med att diversifiera ekonomierna, vilket innebär satsningar på bland annat större infrastrukturprojekt. Utvecklingen är viktigt för svenska företag att följa eftersom den kan leda till många intressanta möjligheter framöver, säger Victor Carstenius, senior landanalytiker med ansvar för Mellanöstern och Nordafrika på EKN.

Viktigt läsa på och göra riskbedömning

Under 2017 garanterade EKN affärer för 14 miljarder till Mellanöstern och Nordafrika, vilket motsvarar omkring 35 procent av EKN totala garantivolym under fjolåret. Möjligheten till export varierar stort mellan länderna i regionen.

Vissa marknader, så som Gulfstaterna och Turkiet, är relativt lättnavigerade även för svenska företag utan större tidigare erfarenheter från regionen. Andra är mer komplicerade på grund av storpolitik, säkerhetsläge och övriga risker kopplade till stater med stor instabilitet. Överlag är det viktigt att göra sin hemläxa och fundera kring vilka risker man som företag är villig att ta innan man ger sig in i regionen.

– En viktig politisk faktor i regionen är situationen i Iran. Det har blivit betydligt svårare att exportera till landet sedan USA dragit sig ur kärnteknikavtalet och meddelat att man kommer att återinföra sina sanktioner. Men risken är också att den politiska situationen i Iran ökar spänningen generellt i hela regionen och hämmar den ekonomiska återhämtning som nu sker. Därför är utvecklingen i Iran viktig att följa för alla som gör affärer i Mellanöstern och Nordafrika, säger Victor Carstenius.

Tre länder att hålla koll på i MENA-regionen

EKN:s expert Victor Carstenius pekar ut tre av de mest spännande exportmarknaderna i Mellanöstern och Nordafrika.

1. Egypten

”Egypten är Sveriges största exportmarknad i Nordafrika och en ekonomi som går starkt framåt. Många nödvändiga reformer har införts i och med att landet fått stöd från IMF. Det ger trovärdighet och stabilitet till ekonomin. Vi på EKN har också upplevt en avsevärt förbättrad betalningserfarenhet i affärer med egyptiska bolag. Det är inte bara svenska storföretag som gör affärer i Egypten, även mindre svenska företag så som trävaruexportörer och papper- och massaindustri har stor erfarenhet av den egyptiska marknaden.”

2. Turkiet

”Man hör mycket negativt om den makroekonomiska och politiska utvecklingen i Turkiet just nu, men faktum är att den svenska exporten är fortsatt stor till landet. Svenska företag har i regel heller inga problem med betalningarna, vilket är överraskande positivt. Här finns goda möjligheter att göra affärer, trots att riskbilden för något försämrad på landsnivå. Historiskt har den turkiska ekonomin präglats av stora svängningar och som företag bör man därför ha beredskap om den nu höga tillväxten viker och den turkiska valutan fortsätter att försvagas.”

3. Gulfstaterna

”Till Gulfstaterna hör Kuwait, Saudiarabien, Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten och Oman. Det är en samling länder med en relativt god ekonomisk situation. Även om oljeprisfallet drabbat ekonomierna har de marginalerna för att hantera situationen. Den uttalade viljan att driva på diversifieringen av ekonomin är positivt för svenska företag då det kan generera affärsmöjligheter inom många sektorer, bland annat infrastruktur, logistik och sjukvård. Däremot har EKN märkt av problem knutna till försenade betalningar i statliga projekt som avstannat på grund av den tidigare offentliga åtstramningspolitiken.