Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

I sitt jobb som regionansvarig på EKN har Håkan Bäckström sett hur svenska exportörer och underleverantörer påverkas i tuffa tider och vilket stort stöd som bolagens banker utgör för dem. I detta, menar han, kan EKN vara en stark partner till bankerna.

– När det kärvar på marknaden behöver många företag extra kreditutrymme samtidigt som bankerna måste vara extra nogräknade med risker. Då kan EKN:s garantier vara till hjälp, säger han.

Här tipsar Håkan Bäckström om fyra av EKN:s garantier och hur de kan användas för att stötta företagskunder när det stormar.

1. Rörelsekreditgarantin kan hjälpa er att stötta upp kundens likviditet

Just nu kan tanken på att expandera eller ta på sig en stor beställning kännas riskabel för många av Sveriges exportörer och underleverantörer. Den sortens satsningar ställer nämligen höga krav på företagens likviditet. För att förbättra sin likviditet vänder sig många företag till sin bank och ber om ett utökat kreditutrymme, men ibland räcker inte säkerheterna och kreditlimiten till.

– I de fall då banken tycker att riskbilden är för hög kan de ansöka om en rörelsekreditgaranti från EKN. Godkänns den så stiger EKN in och står för 50 procent av bankens kreditrisk. Garantin gör det kort sagt lättare för banken att godkänna en rörelsekredit till kunden, något som kan vara extra värdefullt nu, säger Håkan Bäckström.

2. Exportsprånget skapar nya möjligheter att stödja yngre tillväxtbolag

Nyetablerade bolag har generellt sett ett tydligt behov av kredit – men svårt att få det. Orsaken till problemen är att bolagen saknar de säkerheter som bankerna vill se för att kunna erbjuda ett större kreditutrymme.

– Har man varken ett par års positiva resultat eller säkerheter att visa upp så blir det svårt för banken att bevilja en kredit. Precis som andra kreditgivare och investerare är bankerna dessutom extra riskmedvetna nu, vilket försvårar läget ytterligare, säger Håkan Bäckström.

Att ägarna kan behålla kontrollen över sina bolag tack vare banken är något som de kommer att komma ihåg länge.
Håkan Bäckström

Här kan EKN:s nya rörelsekreditgaranti Exportsprånget vara till hjälp. Garantin riktar sig just till yngre tillväxtbolag och innebär att EKN ger banken en 75-procentig riskavtäckning när den beviljar sin kund ett lån eller en checkkredit. Det blir lättare för bankerna att stötta sina nyetablerade kunder, och kunderna kan växa utan att spä ut det egna ägandet med mer riskkapital.

– Faktumet att ägarna kan behålla en större kontroll över sina bolag – och det tack vare bankens stöd – tror jag är något som de kommer att komma ihåg länge, säger Håkan Bäckström.

För att vara aktuellt för Exportsprånget ska ett bolag ha börjat sälja sina produkter eller tjänster till kund, men inte ha haft kommersiell försäljning i mer än tre år.

3. Med garantin för kundfordringar kan banken garantera att kunden får betalt

I tuffa tider är varje inbetalning extra viktig för företagen. Samtidigt finns en ökad risk för betalningssvårigheter hos företagens kunder. EKN:s garanti för kundfordringar är utformad för att svenska företag ska känna sig trygga i att få betalt av sina internationella kunder och därigenom våga ta på sig fler och större affärer.

– När den här garantin används försäkrar EKN i normalfall hela 95 procent av den specifika affärens avtalade belopp. Det innebär att EKN, om företagets kund av någon orsak inte kan betala, täcker upp för nästan hela den avtalade summan. Det är en otrolig trygghet för företaget, säger Håkan Bäckström.

4. Erbjud 80 procents riskavtäckning med den gröna kreditgarantin

Redan innan energipriserna började rusa var det många företag som arbetade för att ställa om sin verksamhet för att bli mer energieffektiv. Nu är arbetet än mer angeläget – och EKN:s gröna kreditgaranti kan stötta företagen i sin omställning.

Den gröna kreditgarantin gör det möjligt för företag att få tillgång till finansiering när de ställer om sin produktion eller tillverkar och säljer en grön produkt. Den täcker upp till hela 80 procent av bankens risk för den här typen av grönt lån.

– Garantin gör det enklare för banken att stötta kundens övergång till en klimatvänlig, energieffektiv och därmed konkurrenskraftig verksamhet. Sett till de nuvarande elpriserna och till de växande kraven på hållbarhet kan en sådan omställning vara ett sätt att framtidssäkra verksamheten, säger Håkan Bäckström.