Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Som generaldirektör för EKN ser jag hur viktigt det är att vi finns i hela landet och besöker företag och lokala bankkontor. Det blir, för varje år som går, allt tydligare för mig hur viktiga de små och medelstora företagen är för svensk export. 

I år har vi genom två nya produkter ytterligare förstärkt just de här exportföretagens verktygslåda. 

 – På Åre Business Forum presenterade vi vår utökade rörelsekreditgaranti för Sveriges banker och i oktober hade vi avtalen på plats med dem. Genom att EKN kan täcka 80 procent av risken kan bankerna göra mer för sina exporterande kunder. En efterfrågad lösning som utökar exportföretagens möjligheter till rörelsekredit hos sin bank. 

 – Under ett besök i Jönköping i juni lanserade vi tillsammans med Almi en ny gemensam lösning. Företagen kan belåna sina fordringar i exportaffärer hos Almi, när EKN garanterar betalningsrisken. Exportföretagen får ytterligare en möjlighet att lösa sitt finansieringsbehov när exempelvis kreditutrymmet i banken är fullt.

Alla länder inom OECD pratar om hur man kan göra mer för små och medelstora företag. Alla länder har ett behov av att få ytterligare fart på småföretagens export. Det är i den här gruppen företag som den största tillväxten sker, de flesta nyanställningarna görs och där nyckeln till utveckling och framtidens lösningar finns. 

Att få vara med på den fantastiska resa svenska företag gör, i tuff konkurrens varje dag, världen över är det bästa med mitt uppdrag. 

I Sverige har vi kommit långt i det här arbetet. För fem år sedan gjorde EKN en särskild satsning på regional närvaro och uppsökande verksamhet. Sedan dess har volymerna fördubblats inom segmentet. I år har vi särskilt inriktat oss på innovativa-företag – en målgrupp som traditionellt inte använt EKN i så stor utsträckning, men som nu börjar få upp ögonen för oss. 

Världen har ett enormt behov av smarta innovationer, om målen i agenda 2030 ska nås. Där har svenska företag en viktig roll att spela. Det handlar ofta om investeringar i länder som tills nyligen varit i behov av bistånd. Hur ska de länderna klara övergången till en kommersiell finansiering? Med hjälp av EKN kan företagen komma med finansieringslösningar.

De personer inom exporterande företag som jag möter är inte bara experter på teknik, system och affärsupplägg. De har också många gånger stora mål för förbättringar och utveckling. I både traditionella och nya branscher hittar de innovativa lösningar som kan innebära nya produkter, eller att gamla produkter används inom nya områden eller att nya produktions- eller distributionsprocesser möjliggör nya affärsmodeller. 

Att få vara med på den fantastiska resa svenska företag gör, i tuff konkurrens varje dag, världen över är det bästa med mitt uppdrag. 

Anna-Karin Jatko