Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Svenska företag exporterar till nära nog alla världens länder. Att bra – och hållbara – affärsmöjligheter finns nästan överallt framgår av statistiken. Men hur navigerar man genom osäkra miljöer för att hitta guldkornen och samtidigt undvika minorna?

Det finns inga särskilda regler för små och medelstora företag. I praktiken har man lika stort ansvar som stora multinationella bolag. Riskerna kopplade till hållbarhet handlar förstås i första hand om att man genom en affär riskerar orsaka skada på miljön eller människor. Genom att arbeta strukturerat med hållbarhet kan riskerna för negativ påverkan minimeras. Dessutom stärker ni ert eget företags varumärke.

Här är Karin Wessmans fyra tips till dig som vill se över hållbarhetsarbetet.

1. Systematisera arbetet – gör en checklista

Man behöver inte kunna eller förstå allt. Men man behöver ha ett system för att fånga upp de största riskerna och hantera dem. Vem fattar beslut och vilken typ av underlag hämtar ni in? Gör en checklista som ni sedan kan använda som hjälp för att pricka av de punkter ni kontrollerat rörande leverantörer och kunder. Ni behöver inte eliminera alla risker men ni ska känna till vilka riskerna är, prioritera de med störst påverkan och vara transparenta utåt.

2. Kontrollera även kunderna

Att inkludera kundledet är en del av hållbarhetsarbetet som många företag i dag missar. Som en ingång i arbetet kan man ställa sig frågan ”vem är vår kund och var ska den produkt eller tjänst vi säljer användas?”. Inled med lågt hängande frukter. Googla företaget och se vad som dyker upp. På EKN:s hemsida finns också en länk till Världsbankens svarta lista. Kontrollera att din kund inte står med där. Dokumentera och spara den information ni får in när ni ställer frågor till motparten.

3. Börja med antikorruption

Korruption är ett vanligt förekommande problem i många länder och riskerna är stora. Därför är det ett område att prioritera. Internationella handelskammaren har tagit fram en handledning för hur små- och medelstora företag kan jobba med antikorruptionsfrågor. En länk till guiden finns på EKN:s hemsida.

4. Sök samarbete och hitta synergier

Ofta har konkurrenter, branschorganisationer eller andra företag som exporterar till samma land redan gjort mycket grundläggande arbete. Kan ni hjälpa varandra på vägen underlättar det för alla.