Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Att söka sig till marknader utanför Sverige innebär såväl nya möjligheter som nya risker för exporterande företag. Bankerna vill naturligtvis följa sina kunder på den resan – och utan tillgång till finansiering hade det svenska exportundret knappast varit en realitet i dag. Men precis som för företagen, så ökar även risken för bankerna vid exportaffärer.

Bild på Eleonore Plutz

För att underlätta för bankerna att säga ja till kundernas efterfrågan på lån i samband med export erbjuder EKN därför en rad olika garantier som försäkrar bankerna risk på det exporterande företaget. Men sänkt risk är inte den enda fördelen med EKN:s garantier. Eleonore Plutz, jurist på EKN, berättar mer om hur EKN:s erbjudande kan komplettera bankernas.

– De banker som vi samarbetar med är mycket kunniga inom exportområdet, men när det gäller export till lite svårare marknader kan vi på EKN fungera som ett värdefullt bollplank. Det som bankerna framförallt kan få ut av att ta hjälp av oss på EKN är möjligheten att kunna utöka ramarna för sina kunder – och därmed bidra till fler och säkrare affärer, säger Eleonore Plutz.

Fyra fördelar med EKN:s garantier

Eleonore Plutz anger fyra viktiga anledningar till varför EKN:s garantier stärker bankernas erbjudande vid exportaffärer.

1. EKN ger möjlighet att utöka kundens kredit

”Tillgång till finansiering är en av de allra viktigaste frågorna för många företag och som bank vill man förstås kunna vara tillmötesgående, så långt det är möjligt. Då är det bra att ha EKN:s garantier i verktygslådan. Genom att EKN tar en del av bankens risk kan kundens limitutrymme utökas, vilket gör att EKN:s garantier indirekt skapar fler nöjda bankkunder.”

2. EKN:s garantier gäller även för underleverantörer

”Något som många banker missar är att även underleverantörer kvalificerar sig för EKN:s erbjudande. Får en underleverantör en stor order från ett exporterande bolag kan även underleverantören behöva krediter för att leverera till exportören. För banken innebär det en möjlighet att utöka sina affärer med ännu fler kunder – och skapa ännu bättre förutsättningar för tillväxt.”

3. EKN:s garantier minskar indirekt risk på kunden

”Även om bankerna inte är direkt inblandade i sina kunders kundfordringar så exponeras de för en indirekt risk om kunden lämnar kredit till sina utländska köpare och inte använder kreditförsäkringar. Därför tjänar bankerna på att tipsa om EKN:s garantier även när de inte är direkt inblandade i en exportaffär.”

4. EKN:s garanti står sig även vid klart obefogade invändningar

”För många företag är det ofta en värdefull lösning att försäkra betalningsrisken hos EKN och sedan använda den försäkrade kundfordran som säkerhet för att få ett lån. Då finns ibland en oro hos bankerna för att en tvist ska uppstå mellan köpare och den svenska exportören och att detta ska göra att EKN inte vill fullgöra garantin, så att banken måste ta tillbaka hela risken. Denna risk finns förstås eftersom exportören inte alltid är överens med sin köpare om vad som levererats. Att en köpare invänder mot att betala är en situation som uppkommer i några affärer varje år men EKN samarbetar då med exportören och banken för att titta på vad bakgrunden till invändningen är. Om invändningarna från köparen är klart obefogade, vilket inte är ovanligt att de är, kommer EKN ändå att skadereglera.”