Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Trots att exportkreditgarantier funnits i över 100 år och används i många länder har det funnits förvånande lite forskning på området. Nu är det dock fastslaget att garantierna verkligen gör skillnad.

Forskning från Handelshögskolan vid Örebro universitet visar att företag som använder exportkreditgarantier handlar mer med utlandet och har större omsättning och högre andel högutbildad personal än företag som inte använder garantierna.

– Resultatet tyder på att de statliga garantierna både underlättar företags inträde på nya marknader och mer export på befintliga marknader, säger Magnus Lodefalk, docent i nationalekonomi vid Örebro universitet och knuten till forskningsinstitutet Ratio.

Störst effekt för mindre företag

I studien har uppgifter från EKN från åren 2000–2015 länkats samman med ekonomisk information från bland annat Statistiska centralbyrån. Resultaten visar att en exportkreditgaranti i snitt ökar sannolikheten att ett företag exporterar till en viss marknad under nästa år med 18 procentenheter. Effekten är fyra gånger så stor för småföretag jämfört med för stora företag.

– Vi har länge sett att garantier från EKN öppnar för fler och större exportaffärer. Rapporten belägger med siffror vilken skillnad det gör för företagen, men också vilka möjligheter garantierna skapar för bankerna att hjälpa sina kunder att växa, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör för EKN.

Rent konkret innebär en exportkreditgaranti att ett företag får möjlighet att erbjuda sina kunder kredit, vilket ökar affärsmöjligheterna. Mot en premie utfäster sig EKN att betala exportföretaget eller den finansierande banken, om den utländska kunden inte betalar.

För den finansierande banken betyder detta att risken i affären minskar. Detta gör det möjligt att säga ja till exportaffären och därmed hjälpa kunden – och i förlängningen även den egna affären – att växa.

Eftersom studien visar att det framförallt är de mindre företagens export som underlättas av garantierna, är det framförallt här potentialen för bankerna och dess kunder ligger i framtiden.

– Det bekräftar det vi upplever dagligen. Vi ser potentialen i ökad export för många fler små och medelstora företag i hela Sverige, säger Anna-Karin Jatko.

Studien i korthet

  • Studien heter ”Statliga garantier i utrikeshandeln – mönster, effekter och reflektioner” och är utförd av Magnus Lodefalk och Aili Tang från Handelshögskolan vid Örebro universitet och Ratio samt av Sofia Tano från Tillväxtanalys.
  • Företag som använder exportkreditgarantier handlar mer med utlandet, har större omsättning och har högre andel högutbildad personal än företag som inte använder garantierna.
  • Garantier leder till att sannolikheten att ett företag exporterar till en viss marknad under nästa år i snitt ökar med 18 procentenheter. Detta i jämförelse med liknade företags export till liknande marknader, men utan garantier. Effekten är fyra gånger så stor för småföretag jämfört med för stora företag.
  • Garantier leder även till att ett företags exportvärde ökar markant under påföljande år. Detta i jämförelse med liknade företags export, men utan garantier. Effekten är flera gånger större för småföretag än för stora företag.
  • Genomsnittsföretagets antal anställda och arbetsproduktivitet påverkas i snitt inte av garantierna men däremot finns en sådan effekt för de som använder garantierna för första gången och för mindre exportaffärer.
  • I Sverige beviljades 2018 drygt 2 000 företag kreditgarantier till ett värde av 57 miljarder kronor.