Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

I slutet av 2023 gjorde SKOP en undersökning baserad på nästan 600 intervjuer med små och medelstora exportbolag. Undersökningen gjordes på beställning av Exportkreditnämnden, EKN, och bland intervjufrågorna fanns: 

”Hur många gånger de senaste tre åren har ditt företag upplevt problem att få betalt i en exportaffär?” 

Andelen exportföretag som svarade att de hade haft problem en gång eller fler var nästan hälften, 47 procent. 

Enligt Carl-Johan Karlsson, Affärsområdeschef för SME och Midcorp på EKN, är detta en markant ökning. När samma undersökning gjordes 2021 och 2022 var motsvarande andel 36 respektive 42 procent. 

– Vi ser alltså att allt fler företag har kunder som inte kan betala, och det är ett problem. Även om vissa får betalt till slut är det krävande att jaga betalningar, särskilt för mindre företag som vill fokusera på sin kärnverksamhet, säger Carl-Johan Karlsson.

Men det finns flera sätt att minska – eller nästan helt eliminera – risken att inte få betalt.

1: Sätt nya kunder under lupp

Nya kunder bör granskas innan samarbetet börjar, särskilt om de befinner sig på en för er ny marknad. Bland annat är det bra att se över bolagets ägarstruktur, styrelse och finansiella historik, samt de risker som dominerar på marknaden. 

– Större förändringar i exempelvis verksamhet, ägarstruktur eller ledning är bra att gräva djupare i, säger Carl-Johan Karlsson.

Kreditupplysningar är ett bra verktyg för att bedöma kundens betalningsförmåga, men de kan vara dyra eller svåra att få fram i vissa länder. Då kan man i stället vända sig till svenska aktörer som har kontor på marknaden i fråga. 

– Du kan till exempel ta hjälp av Business Sweden och se om de känner till bolaget. EKN kan också ha information om den lokala marknaden och dess branscher.

2: Skriv rätt i avtalet

Ett välskrivet affärsavtal innebär en bättre chans att få betalt i tid. Så vad ska man tänka på? Det handlar till exempel om att avtala om en dröjsmålsränta som är anpassad till landet i fråga. I länder med högt ränteläge kan det faktiskt annars vara mer lönsamt för köparen att bekosta er dröjsmålsränta än att betala den lokala bankräntan. 

Ett annat knep är att ha ett så kallat äganderättsförbehåll i avtalet. Då övergår äganderätten av det du säljer till kunden först när allt är betalt. 

– Men tänk då på att detta även kan behöva registreras i landet där köparen finns. Om köparen går i konkurs finns annars en risk att varan plockas in i konkursboet, säger Carl-Johan Karlsson.

3: Försäkra er mot risken att inte få betalt

I många länder, till exempel Tyskland, är det väldigt vanligt att försäkra sina affärer för att undvika risken att inte få betalt. I Sverige är det inte lika många som känner till möjligheten, men den finns även här. Exportörer kan exempelvis försäkra sina affärer via EKN:s garanti för kundfordringar.

– När ett exportföretag använder EKN:s garanti för kundfordringar försäkras normalt hela 95 procent av kontraktsbeloppet. Om kunden av någon orsak sedan inte kan betala så får man alltså ändå nästa hela den avtalade summan. Det skapar en stor trygghet och man slipper lägga resurser på att jaga in betalningen, säger Carl-Johan Karlsson.  

Som statlig aktör får EKN inte konkurrera med privata kreditförsäkringsbolag. EKN:s garanti för kundfordringar kan därför inte användas för affärer som har kredittider på under 24 månader och görs med EU- eller med OECD-länder. 

– Vill du försäkra en sådan affär finns flera privata aktörer att vända sig till, till exempel: Atradius kreditförsäkring, Coface, Allianz Trade och Moderna.

Om undersökningen

Metod: Telefonintervjuer med vd eller en av vd utsedd person.
Målgrupp: Exportföretag med 1–249 anställda.
Antal intervjuer: 597, respektive 502 intervjuer 2022, och 500 intervjuer 2021.
Vägning: Resultatet har vägts med avseende till bransch och antal anställda.
Fältperioder: 2023 års undersökning genomfördes av Skoop 23 november till 14 december 2023. Tidigare undersökningar genomfördes av Demoskop 1 till 21 december 2022 respektive 5 till 21 december 2021.

Man som sitter och funderar på något

EKN:s garantier

Fördelarna med våra garantier är många. Företagen täcker av risken att kunden inte betalar. Bankerna täcker av sin risk på företag vid rörelse- och investeringsfinansiering. Vilken garanti passar er?

EKN:s garantier
Man arbetar på ett lager

EKN för SME- & Midcorp-företag

EKN:s garantier öppnar dörrar till nya marknader för företag som omsätter mindre än fem miljarder kronor.

EKN för SME- & Midcorp-företag