Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Som regionansvarig på EKN arbetar Greger Leijonhufvud med att hjälpa svenska företag med finansieringslösningar för export och med att sprida budskapet om vad EKN kan göra för små och medelstora företag och deras banker.

I sitt arbete stöter Greger på en rad återkommande utmaningar kring finansiering och riskhantering som svenska företag möter vid exportaffärer, utmaningar som EKN många gånger kan hjälpa till att hantera.

– Svenska företag är generellt väldigt bra på att exportera. Många är intresserade av potentialen utanför Sverige eller av att ge sig ut på nya och spännande tillväxtmarknader. Ibland kan den allmänna affärsstrukturen och riskhanteringen upplevas som svår vid exportaffärer, men där hjälper vi på EKN gärna till, säger Greger Leijonhufvud.

5 vanliga utmaningar för exporterande företag

Greger Leijonhufvud guidar genom de vanligaste utmaningar och de smartaste lösningarna för exporterande företag.

1. “Vi vill ha betalt snabbt”

– En generell utmaning vid exportaffärer är att det exporterande företaget vill ha betalt så snart det går, medan kunden i utlandet oftast önskar kredit. Att kunna erbjuda kredit kan vara en konkurrensfördel för svenska företag – och här kan vi på EKN hjälpa till så att pengarna ändå kommer in snabbt. EKN försäkrar kreditrisken och fordran på kunden blir en säkerhet som gör det enklare att få lån från banken.

2. ”Det är så dyrt med export”

– Exportsatsningar kräver ofta finansiering för exempelvis större lager, nyanställningar, nya maskiner och marknadsföringskampanjer – kostnader som kan ta tid att få täckning för. I den andra änden blir risk och kapitaltäckningskrav ofta en utmaning för bankerna när företagen behöver låna pengar för satsningarna. Här kan vi på EKN backa upp med vår rörelsekreditgaranti, som gör det möjligt för banken att utöka rörelsekrediten för det exporterande företaget.

3. “Affären upplevs svår”

– Många företag upplever den allmänna affärsstrukturen och riskhanteringen som svår vid exportaffärer. EKN ställer varje år ut garantier för affärer i cirka 130 länder och övervakar årligen en stor mängd transaktioner i många olika länder, vilket ger oss en bred erfarenhet. Vi ser vilka instrument som fungerar för en bra exportaffär och kan stötta med råd kring fördelar och nackdelar med olika betalningsupplägg. Vi är också experter på att bedöma finansiella risker i olika länder.

4. ”Vi är för små för export”

– En av de vanligaste frågorna jag får är om vi på EKN även kan stötta små företag vid exportaffärer – och det kan vi! Det finns inga begränsningar när det gäller storlek på affärer som EKN kan hjälpa till med. Vi kan komma in i ett tidigt skede så länge banken är med eller lotsa vidare i vårt exportfrämjarnätverk – exempelvis till Almi, SEK eller Business Sweden – beroende på vilka behov som företaget har.

5. “Vi vill att det går snabbt”

– Att fixa finansiering vid export ses som väldigt tidskrävande för många företag. Vi får ofta frågor om hur lång tid det tar att processa en ansökan för EKN. Jag brukar säga att det tar cirka två veckor, men kan gå fortare om vi har all nödvändig information på plats.