Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

1. Världens tillväxt sker i Asien

I affärstidningarna avlöser rubrikerna varandra: ”Kinas tillväxt bromsar in”, ”Lägsta tillväxten på 30 år!” och ”Är tillväxtundret förbi?”. Men stirra dig inte blind på tidningsrubrikerna, säger Stefan Karlsson, chefsanalytiker på EKN. Kina växer fortfarande.

– Kina hade en BNP-tillväxt på 6,1 procent 2019, och prognosen visar på 5,8 procent i år. Som jämförelse växte Euro-området med 1,2 procent 2019, och Latinamerika och Mellanöstern hade i stort sett ingen tillväxt alls.

Kina, Indien och resten av Sydostasien är alltså fortfarande världens tillväxtmotorer med bred marginal – Indiens ekonomi förväntas växa med 7 procent i år – men ändå går bara 10 procent av svensk export till Asien.

– Det är i och för sig inte så konstigt att 75 procent av den svenska exporten går till Europa, men det kan vara dags för svenska exportföretag att vidga vyerna lite.

2. Pengar är fortfarande billiga

Flera år av centralbanksstimulanser har skapat stor tillgång till kapital världen över. Pengar, eller kanske rättare sagt finansiering, är billigt. Det märks inte minst på handeln med företagsobligationer, där stora företag lätt kan få in kapital till låg ränta.

– De stora företagen kan fortsätta att investera och satsa, vilket så klart är bra även för de mindre företag som är deras underleverantörer. Under 2020 ser den så kallade riskmarginalen, det vill säga priset på finansiell risk, ut att vara stabil – vilket innebär att kapitaltillgången ser ut att bli fortsatt god under året.

3. Fortsatt oro i världshandeln

Sveriges exporterande företag ser ut att få vänja sig vid en fortsatt oro i världshandeln. Det handlar bland annat om den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina, men också om att de slutliga avtalen för Brexit kommer att förhandlas under hela 2020.

– Förhandlingarna kan få en direkt effekt på de svenska företag som handlar med Storbritannien. Alla företag som vet att de berörs av de förhandlingar som pågår gör klokt i att hålla sig uppdaterade om vad som skulle kunna hända – och ha en plan för vad de ska göra om det händer.

4. Klimatet påverkar exporten – på flera sätt

Klimatfrågan är inget man kan strunta i längre, enligt Stefan Karlsson. Konsumenter ställer krav och det innebär att företagen också ställer krav på sina underleverantörer. Att inte ta sitt klimatansvar kommer att slå tillbaka på företagen förr eller senare.

Men för exporterande företag finns det fler anledningar att titta noga på klimatförändringarna. De påverkar nämligen redan exportmöjligheterna för olika länder i världen.

– Se på bränderna i Australien, eller den torka och de översvämningar som drabbar olika delar av världen. De påverkar allt från skördar till tillverkning och ekonomi, och får effekter på både exportmöjligheter och importbehov, säger Stefan Karlsson.

5. Branscher på frammarsch

Klimat och miljö står även i fokus när Stefan Karlssons listar branscher som ser ut att växa under de kommande åren. Elektrifiering, vattenrening och clean tech är några branscher där det ser ut att vara fortsatt god efterfrågan på svenska bolag.

– Det är också branscher där det finns många duktiga svenska företag. Sedan har vi så klart också 5G-utrullningen – varje gång det ska adderas en siffra till dessa G:n så ska mjukvara bytas ut och operatörerna behöver göra stora infrastruktursatsningar. Det skapar möjligheter för svenska företag.