Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

1. Garantin för kundfordringar gör att du tryggt kan erbjuda längre kredittider

Att kunna erbjuda längre kredittider är en stor konkurrensfördel för exporterande företag och deras underleverantörer, inte minst när det råder osäkerhet på marknaden. Många storbolag har interna finansbolag som gör att de kan erbjuda kunderna långa kredittider – och genom att använda EKN:s garanti för kundfordringar kan du också göra det. Garantin för kundfordringar försäkrar 95 procent av det fakturerade beloppet. Det innebär att EKN täcker risken att du inte får betalt, även när kunden har en lång kredittid.

– Säg att du säljer något till en kund i Peru. Att erbjuda kunden en längre kredittid kan innebära att den inte behöver hitta lokal finansiering, vilket i de flesta fall skulle vara dyrare. Det gör alltså din offert mer attraktiv och samtidigt kan du vara säker på att få betalt, säger Anna Långström, regionansvarig på EKN.

2. Motgarantin gör det enklare att få förskott av kunden

Exporterande företag behöver ofta få en del av ordervärdet som förskottsbetalning för att upprätthålla sin likviditet. Men när det skakar på marknaden kan tanken på förskottsbetalningar göra potentiella köpare nervösa, särskilt om det är en ny affärsrelation.

– Säg att du har fått in en affär på två miljoner kronor med en ny kund i Tyskland. Du vill ha 500 000 kronor i förskott, men köparen tvekar och önskar en förskottsgaranti. En förskottsgaranti ställs ut av din bank och försäkrar köparen om du av någon anledning inte kan leverera efter det avtal som ni har skrivit under på, säger Anna Långström.

Men det är inte alltid lätt att få en förskottsgaranti från banken, och det är där EKN:s motgaranti kommer in i bilden.

– EKN:s motgaranti försäkrar 75 procent av förskottsbeloppet, i det här fallet 375 000 kronor, och det minskar bankens risk väsentligt. EKN:s motgaranti gör det alltså lättare för din bank att ställa ut förskottsgarantin, vilket i sin tur gör att du kan få ditt förskott av kunden.

3. Rörelsekreditgarantin hjälper dig att säkra leveransen – och att våga expandera

I osäkra tider kan tanken på att expandera till en ny marknad eller ta på sig en extra stor beställning kännas som en utmaning. Den här sortens satsningar ställer höga krav på likviditeten i och med att företaget behöver täcka upp för initiala säljkostnader kopplade till att ta sig in på en ny marknad eller att färdigställa en leverans.

För att förbättra likviditeten kan företag be sin bank om ett utökat kreditutrymme, och de flesta banker vill gärna hjälpa sina företagskunder med en kredit i de här situationerna. Men ibland räcker inte säkerheterna och kreditlimiten till.

– I de här fallen täcker en rörelsekreditgaranti från EKN 50 procent av bankens kreditrisk, vilket förstås kan vara extra värdefullt under perioder då bankerna behöver vara mer riskmedvetna. Garantin gör det lättare för dem att godkänna en utökad kredit och att ge dig det kapital som behövs, säger Anna Långström.

4. Gröna kreditgarantin ger 80 procents risktäckning

Ett sätt som företag kan få tillgång till ännu högre risktäckning av sina krediter är att ansöka om EKN:s gröna kreditgaranti som lanserades hösten 2021. Den här garantin är tillgänglig för exporterande företag och deras underleverantörer som investerar i en grön omställning av sin produktion eller söker rörelsekapital för en grön verksamhet. Syftet är att främja klimatinvesteringar och att stödja de framgångsrika svenska verksamheter som kan bidra till att uppfylla Parisavtalet.

EKN:s gröna garanti täcker upp till 80 procent av bankens risk när företaget ska ta den här typen av grönt lån, vilket gör det enklare för banken att säga ja. Krediterna kan innebära möjligheten att utveckla nya gröna produkter eller tjänster, eller att ta sig in på en ny marknad med den befintliga verksamheten.

– Det blir också lättare att ställa om den egna verksamheten till att bli mer klimatvänlig, energieffektiv och därmed mer konkurrenskraftig. I många upphandlingar i dag efterfrågas exempelvis fossilfrihet – och sett till den osäkerhet som råder gällande energipriser och energitillgång är energieffektivisering ett sätt att framtidssäkra sin verksamhet, säger Anna Långström.