Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– Det här kan låta klyschigt, men mitt första råd är verkligen att arbeta för en tät och nära relation med er bank redan innan finansieringsbehovet uppstår. När banken känner företaget på djupet så blir ”vi” tryggare, och dessutom kan vi ofta förutse era behov innan de uppstår.

Fredrik Josefsson, Head of Entrepreneurs & High Growth på SEB

Fredrik Josefsson är Head of Entrepreneurs & High Growth på SEB, och som initiativtagare till SEB:s tillväxthub Greenhouse har han sett och hjälpt 5 000 svenska företag växa. Extern finansiering är en viktig del i verksamheten för de allra flesta företag, och Fredrik Josefsson säger att den enskilt viktigaste faktorn för om ett lån beviljas – oavsett marknadsklimat – är återbetalningsförmågan.

– Att vi ser att lånet kan betalas tillbaka är det som fäller avgörandet, det gäller i såväl goda som dåliga tider. Men i oroliga tider som dessa, när det faktiskt är en rejäl uppförsbacke i alla sammanhang, är det om möjligt ännu viktigare att verkligen kunna visa på den återbetalningsförmågan.

Här är Fredrik Josefssons bästa tips inför mötet med banken:

1. Räkna och resonera.

Att ha och kunna visa på starka finanser är viktigt i mötet med banken. I det ingår att kunna resonera kring frågor som hur stabil din bransch eller verksamhet är i oroliga tider, hur trygg din kundbas är, och hur deras köpbeteende kan påverkas av stigande priser. Visa sedan detta i olika prognoser.

– Kassaflöden, balansräkning, orderingång, tillväxt – det finns en rad prognoser vi vill se när vi tittar på en låneansökan. Och vill du imponera på banken är mitt tips att ta höjd för olika scenarier, visa upp både en konservativ och en realistisk prognos inför framtiden.

2. Visa på kostnadskontroll – och allmän koll.

Enligt Fredrik Josefsson är det viktigt att visa att ni förstår marknadsläget. Det i sin tur görs bäst genom att visa att ni har kompetens i bolaget – intern eller extern – som kan leda er rätt. Ett av de viktigaste områdena att ha full kontroll på just nu är kostnadssidan.

– Här vill vi gärna se att det finns flexibilitet och att ni har möjlighet att snabbt skala ner vid behov. Även här är det bra att kunna presentera olika scenarier; vad händer till exempel med era marginaler när en leverantör höjer sina priser – och vilka alternativa lösningar har ni då?

En särskilt viktig del i att ha flexibilitet på kostnadssidan handlar om personalkostnader.

– Nyckelpersoner ska leva bolagets väl och ve 24/7, men man behöver inte ha alla funktioner inhouse. Att kunna outsourca vissa tjänster, och därmed sänka sina fasta kostnader, känns ofta bra för banken.

3. Låt företagsrådgivaren vara rådgivare.

Det är inte alla företag som ser bankens företagsrådgivare som en faktisk rådgivare, men Fredrik säger att rådgivningsdelen blir extra viktig i tuffa tider.

– Vi uppmuntrar till dialogen, särskilt nu. I vår rådgivning kan vi ju också hantera saker som vi själva vet är viktiga för banken när det kommer till finansiering. Dialogen är också viktig för att vi ska förstå alla mjuka värden som finns i bolaget, och det kan verkligen göra skillnad.

4. Gör vad ni kan för att minska finansieringsbehovet.

Genom olika metoder kan företagen ofta minska sina finansieringsbehov. Det kan handla om att sänka sina kostnader som i punkten ovan, men också om att ta delbetalt i förskott och på andra sätt stärka sin likviditet.

– Här kan det också vara värdefullt att ta med en aktör som EKN i affären. Eftersom de kan dela risk med oss på banken så blir det lättare för oss att säga ja. Dessutom är det ännu ett tecken på att ni verkligen tänker till och har kontroll på situationen, säger Fredrik Josefsson.