Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Vilket problem kan garantin lösa för unga tillväxtbolag?

– Unga tillväxtbolag har ett stort behov av rörelsefinansiering, men trots hög tillväxt har de ofta svårt att få bankfinansiering. Det beror på att de saknar historik att luta sig mot samtidigt som de många gånger saknar säkerheter. Detta faktum innebär en hög kreditrisk. Bolag under stark tillväxt kan dessutom sällan visa upp positiva resultat, vilket också är ett problem här.

– Genom garantin kan EKN ta på sig en stor del av bankens risk vid kreditgivningen. Det gör det lättare för bankerna att ge de här unga tillväxtbolagen finansiering, så att de i sin tur kan fortsätta växa utan att behöva spä ut sitt ägande.

Vilka företag är garantin till för?

– Satsningen vänder sig till bolag som är i början av sin tillväxtresa. Man ska ha börjat sälja produkter eller tjänster till kund, men ska inte ha haft kommersiella intäkter i mer än tre år. Bolagets resultat måste inte vara positivt, men framtidsutsikterna och tillväxtpotentialen ska vara goda.

– Enligt det mandat som EKN har för sin verksamhet så måste bolaget också exportera eller vara underleverantör till en exportör, eller åtminstone ha planer på det.

Hur mycket av bankens risk täcker EKN?

– Med den här garantin kan EKN täcka av upp till 75 procent av bankens risk vid kreditgivningen, och den gäller för belopp på upp till tio miljoner kronor.

Vad kan finansieringen användas till?

¬ Detta är en rörelsekreditgaranti och den är alltså kopplad till rörelsefinansiering. Finansieringen kan exempelvis täcka inköp av komponenter, verktyg eller inventarier som behövs för en affär. Den kan också användas för kostnader som är förknippade med en exportsatsning, som marknadsföring, att sätta upp ett distributörsnätverk eller deltagande på mässor.

Fem snabba om EKN:s nya garanti

  1. EKN lanserar en rörelsekreditgaranti till unga tillväxtbolag.
  2. Genom garantin kan EKN säkra 75 procent av bankens risk när banken erbjuder bolaget kredit – det gör det lättare för banken att säga ja.
  3. Kreditbeloppet får uppgå till maximalt tio miljoner kronor.
  4. Bolaget ska exportera eller vara underleverantör till en exportör – eller ha planer på det.
  5. Vill du veta mer? Kontakta Åsa Larsson på asa.larsson@ekn.se eller på 072-005 36 91.