Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Anna Hallberg sitter på dubbla ministerposter i den svenska regeringen – hon är utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor. Det är två områden som är centrala för stora och små svenska exportföretag. EKN fick chansen att träffa Anna Hallberg och prata om nuläget och framtidsutsikterna för svensk export – och hur regeringen ser på fortsatta stöd till exportföretagen.

Hur ser nuläget ut för svensk export?

– Svensk export upplevde ett historiskt tapp under det andra kvartalet 2020, och det har så klart varit tufft för våra företag. Men Sverige har klarat sig bättre än andra länder – det är i stort sett bara Danmark som tappade mindre än vi. Nu visar många indikatorer på en ljusning framöver, och mycket tyder på att vi har passerat botten.

Hur blir det för exportföretagen det närmsta året, tror du?

– Det beror så klart på den fortsatta virusutvecklingen, men framför allt till våren tror jag att det ljusnar för våra exportföretag. Med det sagt – många trodde att effekterna av coronakrisen skulle blåsa över snabbt. Så kommer det med stor sannolikhet inte att bli. Det kommer att vara ett maratonlopp, och det är bättre att arbeta med utgångpunkten att effekterna kommer att märkas av i flera år.

Hur arbetar regeringen för att få fart på exporten igen?

– Vårt arbete handlar både om de stödpaket vi lanserat för att säkra företagens överlevnad, och om att verka internationellt för att handeln ska fungera. Vi har tagit fram tio extra ändringsbudgetar och lanserat historiska stödpaket. För exportföretagen specifikt har EKN:s insatser i många fall varit helt avgörande. Den utökade rörelsekreditgarantin har till exempel varit en succé.

Hur samarbetar ni med andra länder för att öka exporten?

– I våras handlade det mycket om hands on-arbete – jag har suttit och ringt till andra handelsministrar för att faktiskt få igenom leveranser. I ett bredare perspektiv handlar det om att avtal och handel ska fungera – och i den här krisen har EU:s inre marknad inte motsvarat våra förväntningar. Det har helt enkelt inte varit så smidigt som det borde vara, och det är något vi i regeringen arbetar hårt för att ändra. Det är oerhört viktigt för svensk export.

Hur har det nordiska samarbetet fungerat under coronakrisen?

– Först och främst – många små företag har ofta Norden som sin första exportmarknad. Därför är det så viktigt att det nordiska samarbetet fungerar som det ska, och det samarbetet har prövats under coronakrisen. Precis som för EU:s inre marknad har krisen visat på brister i samarbetet, och i framtiden måste det nordiska handelssamarbetet se annorlunda ut.

Det låter som att ni i regeringen vill lösa de handelshinder som krisen visat på?

– Sverige vill verka för fri och öppen handel. De underliggande behoven av svenska produkter och tjänster finns där – och ja, regeringen har ett viktigt uppdrag i att se till att minska handelshindren. Därför arbetar vi också hårt på EU-nivå för att få till ett handelsavtal med Storbritannien inför deras utträde ur EU. Det är viktigt för svenska företag att även den handeln kan fortsätta smidigt.

Till sist, hur ser framtiden ut för de stödpaket som regeringen lanserat för exportföretagen?

– Företag och deras anställda ska känna att det finns stöd så länge det behövs. I slutet av september presenterar vi höstbudgeten och det är även då vi presenterar hur stöden kommer att se ut framöver. Men att vi är flexibla och lyhörda är fortsatt väldigt viktigt, i och med att vi inte vet hur pandemin utvecklas.