Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Som företagsrådgivare på SEB i Sundsvall vill Mats Granberg att hans kunder ska kunna uppfylla sin potential till fullo. Krediter är ett viktigt och vanligt verktyg i arbetet, och här balanseras företagens behov mot den risk som banken tar på sig.

Bärföretag i behov av buffert

En av Mats Granbergs kunder är Medelpadföretaget Blåtand som säljer sylt och frysta bär från de svenska skogarna. Företaget omsätter vanligtvis 60-70 miljoner kronor årligen och har en stabil tillväxt. Men de har en utmaning som de delar med många säsongsföretag: ojämn likviditet. Under bara två månader varje år ska alla bär plockas och betalas för, medan intäkterna från skörden kan komma långt senare under året.

– Blåtand arbetar med vilda bär och det innebär att deras verksamhet måste läggas upp på det här sättet. Samtidigt är det tufft för likviditeten och de behöver därför ha en ordentlig buffert. Tillsammans med Almi och Norrlandsfonden ger vi Blåtand en rejäl checkkredit i början av säsongen som de sedan betar av under året, säger Mats Granberg.

Storleken på Blåtands checkkredit ses över årligen och baseras bland annat på läget inför säsongen, det vill säga hur mycket bär företaget tror att de kommer plocka.

– Det kan handla om uppemot 30 miljoner kronor i kredit, och av den står vi på SEB för hälften. Det här är en stor kredit i relation till företagets omsättning. Därför är det viktigt att vi kan reducera risken som krediten innebär för oss, och där spelar EKN en väldigt viktig roll.

EKN tar halva risken

Blåtand har samarbetat med EKN sedan 2007, då företaget skulle investera i en ny bärfabrik och behövde utöka sina krediter. Eftersom en stor del av Blåtands produkter går på export kunde EKN utfärda en rörelsekreditgaranti för satsningen, och samarbetet har sedan fortsatt för de årliga checkkrediterna.

Vår kreditrisk halveras när EKN är med som partner

– EKN:s garanti täcker hälften av risken som vi tar på oss när vi ger Blåtand en checkkredit. Det gör såklart en otrolig skillnad för oss på SEB. Att EKN är med som långsiktig affärspartner är en förutsättning för att vi ska kunna ge krediter av den här storleken till Blåtand, säger Mats Granberg.

Extra stöd under pandemin

Under Covid-19-pandemin blev samarbetet mellan SEB, Blåtand och EKN än viktigare. Blåtands omsättning sjönk från 67 miljoner 2020 till 47 miljoner 2021. Företagets vd, Ulf Hagner, berättar om utmaningarna som pandemin innebar.

– Många av våra bärplockare är säsongsarbetare från Thailand, så Covid-19-restriktionerna orsakade ett ordentligt produktionstapp för oss. I andra änden påverkades efterfrågan, inte minst eftersom en stor del av vår försäljning går till hotell, restaurang och flygplatser, säger Ulf Hagner.

Trots det tumultartade året behövde förstås Blåtand fortfarande sin stora checkkredit för att ta nya tag inför kommande säsong. Då var det enligt Mats Granberg till stor hjälp att EKN höjde sin risktäckning från 50 till 80 procent under pandemin.

– Höjningen innebar att vi på SEB bara behövde stå för 20 procent av risken på Blåtands checkkredit. Det förenklade processen något otroligt och gjorde det möjligt för oss att stötta Blåtand trots deras negativa resultat, som var direkt kopplat till pandemin. Här märkte jag att EKN arbetar långsiktigt, säger Mats Granberg.

”En i teamet”

Samarbetet med EKN kretsar främst kring de garantier som EKN erbjuder företagen, men Mats Granberg ser även andra fördelar med att ha med EKN som partner.
– Nu under pandemin har vi haft en dedikerad handläggare på EKN, Jonas Berglöf. Han har varit med på uppföljningar med Blåtand och bidragit med kreditkunskap och bra input om hur vi kan jobba framåt. Han har varit en i teamet snarare än en myndighetsperson, och det har fungerat jättebra.

Och nu, när det värsta av pandemin ser ut att ligga bakom oss, planerar Blåtand och vd:n Ulf Hagner för vad som förhoppningsvis blir en mer normal bärplockningssäsong 2022.
– Vi ser framåt med optimism nu när restriktionerna tas bort i många länder och marknaden gradvis återhämtar sig. Pandemiåren har varit en utmaning och den goda affärsrelation vi har med SEB och EKN har varit mycket värdefull för att överbrygga svårigheterna.

Unable play this video

Because of your cookie settings, we cannot play this video for you. You need to accept 'Necessary' and 'Markering' in order for the video to be able to play.

Change cookie settings