Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– EKN:s motgaranti är ett kraftfullt verktyg för att kunna hjälpa bankens kunder. Garantin ökar kreditutrymmet och möjliggör fler och säkrare affärer – för exportföretaget och för banken. Det är dessutom ofta företag i tillväxt som behöver denna typ av bankgarantier, och det är ju företag som bankerna vill bygga en långsiktig relation med, säger Maria Sjödin på EKN.

I korthet kan motgarantin fungera så här:

  1. Det svenska exportföretaget har fått en order från exempelvis Tyskland, och behöver ett förskott från kunden för att kunna komma igång med produktionen.
  2. Kunden i Tyskland vill i sin tur ha en säkerhet för att våga betala 30 procent av ordervärdet i förskott. De begär då en förskottsgaranti av det säljande svenska exportföretaget – som i sin tur ber sin bank om hjälp.
  3. En sådan förskottsgaranti skulle dock belasta exportföretagets kreditutrymme för mycket. Du vill hjälpa till – den här typen av affärer är ju viktiga för att din kund ska kunna växa – men banken kan inte ta hela risken på egen hand.
  4. Här kommer EKN:s motgaranti in. EKN kan täcka 75 procent av regressrisken på exportören, vilket frigör kreditutrymme för exportören i banken.
  5. EKN tar ut en premie som ska spegla risken i affären. Normalt sett bestäms premien utifrån bankens pris för den utställda förskottsgarantin – i fallet ovan alltså 75 procent av den premie banken tar ut från kunden.

– Tanken är att det här ska vara kostnadsneutralt för exportföretaget. EKN delar risk och ersättning med banken – skillnaden blir att du faktiskt kan säga ja till förskottsgarantin och därmed att er kund kan göra fler affärer, förklarar Maria Sjödin.

Gäller även för underleverantörer till exportörer

En motgaranti kan också utfärdas för andra typer av bankgarantier, som exempelvis fullgörandegarantier och garantitidsgarantier . Och EKN kan även utfärda motgarantier för affärer mellan två svenska företag. Den enda förutsättningen är att affären i förlängningen ska leda till export.

– Vi kan till exempel hjälpa till om en underleverantör till ett exportföretag behöver ett förskott från sin svenska kund för att kunna sätta igång med produktionen. EKN ska stödja svensk export, och det innefattar att möjliggöra affärerna som leder fram till exporten.

Men hur går det då till rent praktiskt?

Det är banken som ansöker hos EKN om en motgaranti. Det finns ingen beloppsgräns – motgarantin kan utfärdas för affärer i alla storlekar.

– Vi har utfärdat garantier för affärer om 100 000 kronor och för affärer om 100 miljoner kronor , så både små och stora exportföretag kan ha nytta av garantin, säger Maria Sjödin.

I ansökan till EKN behöver banken ange korta fakta om affären – som belopp, löptider, sin prissättning och eventuella säkerheter i affären. I en tilläggsbilaga beskriver exportören affären, sin kund och betalningsvillkoren.

– Sedan behöver EKN också få finansiell information för att kunna göra en riskbedömning av exportören – gällande deras möjlighet att genomföra sin affär och faktiskt kunna leverera.

Affärer i hela världen

Motgarantin kan utfärdas oavsett var i världen exportörens kund befinner sig – och inte bara för en affär.

– Jag känner till flera företag vars bank vänder sig till EKN för att dela risk med hjälp av EKN:s motgaranti i nästan varje affär. De företagen har oftast som standard att förskott ingår i betalningsvillkoren och banken har så att säga byggt in vår garanti i sin affärsmodell för att kunna serva sin kund, säger Maria Sjödin.

Om du fick ge ett råd till svenska banker kring EKN:s motgaranti – vilket skulle det vara?

– Att utöka samarbetet med oss på EKN. Det finns bankkontor som inte känner till motgarantin och det är synd. I andra änden av skalan finns det banker som använder motgarantin ofta, och till och med använder den som ett bra erbjudande för att få nya kunder. Motgarantin är tillgänglig för alla banker – hör av er till oss så berättar vi mer.