Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Boule Medical säljer instrument och engångsprodukter för så kallad blodcellsräkning. Blodcellsräkning är globalt sett en av de vanligaste metoderna för att kunna scanna en patients blodstatus – och används av läkare som vill hitta allt från mindre infektioner till cancer.

– Det finns större instrument till stora sjukhus, men våra produkter används hos till exempel vårdcentraler, mindre privata läkarmottagningar och mindre laboratorium. Det är vår nisch och vi säljer idag till ungefär 100 länder via våra 200 distributörer, berättar Kiarash Farr.

Bild på Kiarash Farr, chef för Commercial Operations på Boule Medical.

Att sälja sina produkter till mindre aktörer har varit en bra nisch, men den har sina utmaningar. Inte minst har det blivit tydligt under coronakrisen.

”Kunderna vill betala per test”

– Antalet människor som besökt sjukvården har minskat drastiskt under pandemin. Många mindre mottagningar har till och med varit stängda. Det har såklart minskat antalet tester som har genomförts med våra instrument.

En annan utmaning med att arbeta mot mindre kunder, som inte alls har med Corona att göra, är själva affärsmodellen. De privata labben och läkarmottagningarna har nämligen sällan råd att köpa själva instrumenten, utan vill i stället betala per utfört test.

– Vi vill ju däremot sälja våra instrument till distributörerna. De måste alltså betala oss för instrumenten men får sedan tillbaka pengarna över en längre tidsperiod allt eftersom testerna utförs på kliniken eller labbet. Detta skapar så klart likviditetsutmaningar för våra distributörer, förklarar Kiarash Farr.

EKN är en del av lösningen

Lösningen på den utmaningen har blivit EKN:s garantier för exportkredit. På så sätt har Boule Medical kopplat en finansiell lösning till sitt erbjudande som ger möjlighet att erbjuda distributörerna kredit. Samtidigt är betalningsrisken försäkrad för Boule Medical.

– Det har varit avgörande för oss och för våra distributörer. Många gånger är det tack vare EKN som affärerna ens blir möjliga, och utan dem hade vi behövt se över hela vår affärsmodell.

Kiarash Farr fortsätter:

– Jag vill att våra säljare ska berätta om de finansiella möjligheterna genom EKN på sina möten. Betalningsmodellen är en del av produktlösningen vi erbjuder, och här är EKN centrala för vår framgång.

Unable play this video

Because of your cookie settings, we cannot play this video for you. You need to accept 'Necessary' and 'Markering' in order for the video to be able to play.

Change cookie settings