Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

2019 är ett viktigt år för företaget Aecorlink. Med en ny och innovativ lösning som ska rullas ut på många fartyg kan året innebära ett genombrott.

– Parallellt med att lösningen lanseras har vi också inlett ett samarbete med Sjöfartsverket inom ramen för ett EU-projekt för att bygga ut bredbandsnätverket med syfte att öka säkerheten ombord på fartyg, säger Robert Hahmann, co-founder på Aecorlink.

En ny standard

Tekniken som Aecorlink jobbar med använder mikrovågslänkar från land. Länkarna dedikeras till specifika fartyg med hjälp av mobila antenner på fartygen. Mikrovågslänkar har tidigare använts framförallt på land men det har varit svårt att få länken att fungera till ett fartyg som rör på sig. De mobila antenner som Aecorlink tagit fram löser problemet och företaget har nu flera patentansökningar på tekniken.

– Den pilot som vi genomförde under sommaren 2017 ombord på rederiet Wasalines båtar blev en jättesuccé. Minimikravet var 50 Mbit per sekund och vårt system snittade 140 – 150 Mbit per sekund. Det gjorde att internet blev tillgängligt för alla ombord, säger Robert Hahmann.

Lockar tillbaka affärsresenärer

Bristen på internet ombord har inneburit ett stort tapp för rederierna när det kommer till konferensresor. Förhoppningen är att kunna ta tillbaka marknadsandelar inom det segmentet. Dessutom är tillgång till internet viktigt för många delar av verksamheten på båten. Och att kunna erbjuda fri access för anställda och passagerare är en stor konkurrensfördel.

Men även om efterfrågan är stor och tajmingen ser bra ut för Aecorlink befinner sig företaget i ett känsligt läge. För att fortsätta satsningen har man tagit hjälp av EKN.

– Vi har valt att ta in små affärer och sedan successivt skala upp. Men det finns ändå ett behov av kapital för att finansiera det kontinuerliga utvecklingsarbetet. Det viktiga för oss nu är att vi med hjälp av bank och EKN säkrat finansiering, att lösningen fungerar och att vår affärsmodell levererar, säger Robert Hahmann.