Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

”Sverige har stigit som en raket på Global AI Index de senaste åren och har potential att bli en ledande nation med ett helhetsgrepp inom AI-lösningar. Med AI Sweden som nationellt center för artificiell intelligens och stöd från svenska staten samt näringsliv och offentlig sektor över hela Sverige, är det inte svårt att se varför Sverige har potential att bli en ledande nation med ett helhetsgrepp inom AI-lösningar.”

Stycket ovan skrevs på egen hand av AI-verktyget ChatGPT i Microsofts sökmotor Bing när den ombads att skriva inledningen på en artikel om den svenska AI-sektorns framtid. En mänsklig journalist hade kanske gjort några språkliga korrigeringar här och där, och ”stigit som en raket” kan ifrågasättas, men just denna mänskliga hjärna hade å andra sidan missat att det ens fanns något som hette Global AI Index. Där placerade sig Sverige för övrigt på nittonde plats när indexet sammanställdes senast, och det är lätt att se hur många yrken och företag kommer att påverkas av den pågående AI-boomen.

Mikael Ljungblom är policychef på AI Sweden, det statliga nationella center för AI som ChatGPT hänvisade till i sin inledning ovan. AI Sweden har som uppdrag att på olika sätt accelerera den svenska AI-utvecklingen, och enligt Mikael Ljungblom är det viktigt att Sveriges företag förstår hur viktigt AI kommer att bli i framtiden.

”Förstå hur viktig frågan är”

– Företagsledningar över hela landet behöver förstå den strategiska vikten i AI-frågan. AI kommer att påverka produktivitet och arbetsmarknad, hur bra våra företag står sig i internationell konkurrens och mycket mer. Därför måste företagen skapa förutsättningar att kunna ta del av potentialen i AI-utvecklingen.

Dessutom, säger Mikael Ljungblom, är AI ingen fråga som ska hanteras långt ner i en organisation. Han drar parallellen till utvecklingen inom ett annat område som förändrade allt, nämligen IT.

Alla företag kommer att vara AI-företag

– I stort sett vilken produkt eller tjänst du än handlar med så kommer AI att kunna öka din produktivitet. Därför måste området behandlas på ledningsnivå och integreras i hela verksamheten, säger Mikael Ljungblom.

Det är lätt att tänka att Sveriges eventuella AI-export bara kommer att bestå i en rad små och innovativa techbolag. Men ett smart användande av AI kan också ge svenska bolag inom en rad olika sektorer sina internationella genombrott. Så vi kommer säkert att exportera AI-lösningar, men smarta AI-lösningar kommer också att möjliggöra export av massa andra varor.

Även här är kopplingen till IT tydlig. Visst finns det renodlade svenska IT-bolag som blivit exportsuccéer, men lika många andra företag har dragit nytta av IT för att förbättra hur de bygger möbler, tillverkar muttrar eller säljer sina produkter på nätet.

EKN kan hjälpa både nya och etablerade företag

Håkan Bäckström är regionansvarig på EKN, Exportkreditnämnden, som främjar svensk export genom att utfärda kreditgarantier till exportföretag, deras underleverantörer och deras banker. Han säger att AI-utvecklingen troligen kommer att resultera i en ökad svensk export på många sätt, och att EKN kan hjälpa dessa bolag med deras finansieringsbehov.

– Vår rörelsekreditgaranti innebär till exempel att vi kan dela risk med banken när svenska exportbolag och deras underleverantörer behöver bankfinansiering. När banken behöver ta mindre risk så ökar chansen att de kan säga ja, förklarar Håkan Bäckström.

Han säger också att det säkerligen kommer att skapas nya företag i kölvattnet av AI-utvecklingen. Dels de innovativa AI-teknikbolagen som kommer att driva på utvecklingen, dels andra företag som kommer att hitta egna nischer och sälja mot de storföretag som framgångsrikt tagit till sig möjligheterna med artificiell intelligens. Dessa företag kan får hjälp att finansiera sig med EKN:s nya lösning ”Exportsprånget”.

– Numera kan vi hjälpa nyetablerade tillväxtbolag på samma sätt – både de som exporterar själva och de som säljer till exportbolagen. Här kan vi ta upp till 75 procent av bankens risk, vilket gör att även dessa bolag kan växa med bankfinansiering, avslutar Håkan Bäckström.