Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Vi vill hitta lösningarna

– Det finns så klart en del riktlinjer och krav för att EKN ska kunna dela risk med banken. Men, och det här är viktigt, vi utvecklar hela tiden våra tjänster för att bli ännu bättre på att hjälpa svenska exportföretag. Därför rekommenderar jag alltid företagsrådgivare att ringa till EKN och fråga – för vi vill verkligen hitta lösningarna, säger Anna Långström på EKN.

Om vi börjar från början – för vilka typer av företag kan EKN vara en del av lösningen?

– EKN finns ju till för att stärka svensk export, och export är därför nyckelordet här. Men företaget behöver inte ha egen export utan kan också vara en underleverantör till ett exportföretag. Vi vill gärna att minst 25 procent av omsättningen kan härledas till export, men här finns det undantag och vi gör alltid en individuell bedömning.

Finns det några andra krav vad gäller till exempel storlek, lönsamhet eller historik?

– Det finns inga storlekskrav alls – vi brukar säga att ingen affär är för liten eller för stor för EKN . Lönsamhet är inte heller ett absolut krav, även om lönsamhet så klart i förlängningen är en förutsättning för återbetalningsförmågan som vi ju tittar på i vår bedömning. Vanligtvis vill vi gärna se tre års historik på företaget, men vi lanserar som sagt hela tiden nya tjänster och vårt nya program för startups är ett bra exempel. Här räcker det med ett årsbokslut – så det kan verkligen löna sig att höra av sig till oss på EKN och fråga.

För vilken typ av finansieringsbehov kan EKN hjälpa till?

– Vi kan vara med och dela risken i flera olika sammanhang, till exempel:

  • Specifika affärer. Om ett företag behöver utöka sitt kreditutrymme för att kunna genomföra en exportaffär.
  • Investeringar. Om bankens kund behöver genomföra stora investeringar för att kunna växa – som till exempel att köpa en ny maskin eller bygga en ny produktionsanläggning – kan EKN också gå in och dela bankens risk.
  • Löpande krediter. Många företag vill ha en checkkredit för att känna sig trygga i sin likviditet, eller för att de har ojämna intäkter och utgifter under året, och då kan EKN också hjälpa till.

Finns det några begränsningar när det gäller vilka länder företaget exporterar till?

– Generellt sett nej. Några av våra garantier gäller främst för affärer utanför EU och OECD, men vårt uppdrag är att stötta svensk export till hela världen.

Och för dem som inte vet, hur ser era lösningar egentligen ut?

– EKN har ett antal olika garantier för olika situationer och behov. Flera riktar sig mot svenska banker och innebär att vi kan dela risken med banken när exportföretagen behöver hjälp. Men andra garantier riktar sig direkt mot företagen, och även dessa kan det vara bra för företagsrådgivarna att känna till. Här är de tre vanligaste garantierna som EKN jobbar med mot Sveriges exportföretag och banker:

Rörelsekreditgarantin. Det är en garanti för som gör att EKN kan gå in och täcka upp till 50 procent av bankens risk när de beviljar ett lån eller en kredit till ett exportföretag. Den här garantin gör det helt enkelt enklare för banken att möta kundens finansieringsbehov. Under pandemin fram till 30 juni 2021 gäller 80 procent riskavtäckning.

Motgarantin. EKN kan vara med och dela risk när banken ställer ut olika typer av bankgarantier – förskottsgarantier, fullgörandegarantier och garantitidsgarantier. Om vi tar förkottsgarantin som exempel så innebär den att EKN kan täcka 75 procent av exportörens regressrisk när ni som bank garanterar ett förskott i en exportaffär.

Garanti för kundfordringar. EKN:s garanti för kundfordringar är precis vad det låter som – en garanti som täcker exportföretagens risk att inte få betalt. EKN kan täcka upp till 95 procent av det fakturerade beloppet. Den här garantin tecknas av företagen själva, men att kunna tipsa bankens kunder om den här möjligheten kan vara en viktig del i verktygslådan för att skapa nöjda kunder.