Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Exportkreditnämnden, EKN, är en statlig myndighet som arbetar med att främja svenska exportföretag och deras underleverantörer genom olika garantier. Några av de vanligaste garantierna är:

  • EKN:s garanti för kundfordringar, som innebär att EKN går in och täcker risken att du inte får betalt i din exportaffär – garantin täcker upp till 95 procent av det fakturerade beloppet.
  • EKN:s rörelsekreditgaranti, som betyder att EKN kan dela risken med banken om de beviljar lånet du behöver. Normalt kan EKN täcka 50 procent av risken, vilket gör det lättare för banken att säga ja.
  • EKN:s motgaranti. EKN har olika typer av motgarantier. Ett exempel är när din kund kräver en förskottsgaranti från banken. Då kan EKN genom en motgaranti försäkra 75 procent av bankens risk, vilket i förlängningen kan göra att din kund kan betala delar av affären i förskott till dig.
    Svensk Exportkredit eller SEK är i sin tur ett statligt kreditmarknadsbolag med samma mål som EKN, men med andra verktyg.

– Medan EKN arbetar med olika former av garantier så lånar SEK ut pengar. Den finansieringen kan på olika sätt göra affären möjlig, ofta som ett komplement till din affärsbank, förklarar Helen Junker på SEK.

SEK står för finansieringen

Helen Junker berättar att SEK har flera erbjudanden gentemot svenska exportföretag, och att dessa gäller även för underleverantörer till svensk export:

– För det första kan vi alltså vara med och lösa svenska exportbolags finansieringsbehov genom utlåning. Här agerar vi som en vanlig bank, men vi behöver alltid ha med en primär affärsbank också. Ett annat viktigt affärsområde är det vi kallar köparfinansiering – vilket innebär att vi kan låna ut pengar till exportföretagets kunder i utlandet.

Köparfinansieringen innebär att ett bolag i utlandet kan få kredit från SEK för att kunna handla svenska varor och tjänster. Pengarna betalas ut direkt till exportföretaget i Sverige, och köparen betalar över tid av krediten till SEK.

– Vi kan alltså agera bank till köparen i utlandet. Dessutom så innebär denna köparfinansiering att det svenska exportföretaget får pengarna snabbt, samtidigt som köparen i utlandet kan få en lång kredittid – oftast 3 år eller längre.

Det tredje affärsområdet är att SEK kan vara med och finansiera den svenska industrins gröna omställning, och det gäller oavsett om låntagaren är ett exportbolag eller inte.

Omsättningen avgör vart du ska vända dig

En skillnad mellan SEK och EKN är att medan EKN erbjuder sina garantier för både små, medelstora och stora företag så ligger SEK:s fokus på lite större affärer och företag.

– För de mindre företagen finns statliga ALMI, medan vår huvudfokus är bolag som omsätter 500 miljoner eller mer. När det gäller köparfinansieringen kan vi dock finansiera affärer från 20 miljoner kronor och uppåt. Det är så klart ändå stora affärer, men det finns många medelstora svenska företag som gör affärer i den storleksordningen.

Att använda både EKN och SEK

Det är också möjligt att använda sig både av SEK och EKN för att göra exportaffären möjlig. Tillsammans kan dessa två statliga aktörer nämligen samarbeta kring din affär.

– Det är väldigt vanligt att EKN och SEK samarbetar för att få affären i hamn. Till exempel kan vi på EKN vara med och garantera den köparfinansiering som SEK erbjuder till exportföretagets köpare. Då ställer vi ut en garanti till SEK, precis som vi annars skulle ha gjort till en vanlig affärsbank, och det här gör det lättare för SEK att bevilja lånet till köparen i utlandet, säger Anders Ljungkvist på EKN.

EKN kan även ställa ut garantier för den direkta finansiering som SEK kan erbjuda svenska exportföretag. Då innebär garantin att EKN täcker en del av SEK:s risk, och det gör det lättare för SEK att säga ja – och att i vissa fall kunna bevilja högre krediter.

Företag som undrar om de kan använda sig av EKN eller SEK, eller båda tillsammans, kan kontakta någon av de statliga exportfrämjarna för att fråga.

– Vi samarbetar väldigt ofta och har upparbetade rutiner sinsemellan. Så oavsett om du kontaktar EKN eller SEK så kan vi ofta svara snabbt på om du kan använda oss var och en eller tillsammans i din exportaffär, säger Anders Ljungkvist.

Helen Junker berättar också att både EKN och SEK dessutom har goda relationer med affärsbankerna.

– De privata bankerna är viktiga aktörer och vi jobbar även tätt ihop med dem. Många företagare tänker nog att det kan vara krångligt att blanda in flera olika aktörer, men faktum är att vi gör det mesta av jobbet och ofta snabbt kan reda ut hur du som exportföretag bör agera.