Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Nyckelroll i omställningen

Välkommen hem från COP26, Marie Aglert, vad är ditt främsta intryck av klimatmötet i Glasgow?

– Det var fantastiskt att möta representanter från så många länder och olika sektorer, från statliga organ, affärsvärlden och finanssektorn till biståndsorgan och NGO:er. Behovet av att vidta konkreta åtgärder kändes i luften och alla vill vara med och bidra konstruktivt. Omställningen till ett fossilfritt samhälle utgör en enorm affärsmöjlighet för svenska företag, som har en lång historia av att utveckla teknik för att möta den snabbt ökande efterfrågan på lösningar för att producera förnybar energi och skapa ett hållbart samhälle.

Marie Aglert, affärsområdeschef på EKN.

Såg du något konkret resultat som påverkar er verksamhet?

– Det var glädjande att se 39 länder samlas kring ett gemensamt uttalande om att fasa ut statligt stöd till finansiering av export till fossil energi redan 2022. EKN var först ut med detta och har arbetat aktivt för att andra länder ska gå samma väg, inte minst för att våra exportörer inte ska hamna i en sämre konkurrenssituation.

Vilka frågor lyfte EKN under COP26?

– Den finansiella sektorn har en viktig roll att spela i omställningen. Tillsammans med exportkreditmyndigheter från andra länder lyfte EKN behovet av en modernisering av OECD:s ramverk i syfte att förstärka incitamenten för de omfattande investeringar som krävs för att hejda klimatförändringarna. Ramverket måste i högre grad gynna exportkrediter som konkret bidrar till att klimat- och hållbarhetsmålen uppnås.

– Exportfinansiering spelar en viktig roll för den globala handeln och ICC uppskattar att den uppgår till totalt 700 miljarder USD om året. EKN garanterar idag krediter för svensk export till över 140 länder. Med en garantiram på totalt 50 miljarder euro har vi utrymme att stödja en ännu större del av de investeringar som krävs för klimatomställningen.

– Investeringar i grön energi och gröna transporter är sällan lönsamma i ett kortare perspektiv och de kräver dessutom avancerad teknologi som utvecklingsländer ofta inte har råd att finansiera på egen hand. Finansiering via exportkrediter bidrar till att sänka investeringströskeln för hållbara projekt och locka privat kapital genom vår riskavtäckning.

Vilka förändringar av OECD:s ramverk vill EKN och andra exportkreditmyndigheter se?

– Vi vill ha möjlighet att garantera exportkrediter med längre löptider på uppemot 25 år, lägre krav på förskott samt möjligheter att i högre grad än idag gynna krediter till gröna investeringar. Idag tillåts längre löptider för finansiering av investeringar i förnybar energi, det undantaget borde breddas till fler branscher som bidrar till klimatomställningen.

Vad krävs framöver?

– Det behövs mer samarbete mellan olika sektorer, från biståndsorgan och utvecklingsbanker till NGO:er och inte minst de företag som har tekniken och lösningarna för den gröna omställningen. Behovet av finansiering är enormt och kräver kreativa, strukturerade lösningar där det privata kapitalet samverkar med biståndsmedel, utvecklingsfonder och exportkrediter. Det krävs gemensamma resurser i form av kapital, teknik och hållbarhetsexpertis för att vi ska nå hela vägen.