Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Affärsutvecklingscheckar

Vad är en affärsutvecklingscheck?

– Affärsutvecklingscheckar för internationalisering är ett stöd till små företag som vill satsa på export. Stödet är till den förberedande fasen inför en exportsatsning. Det är ett initiativ som ska stärka konkurrenskraften i svenskt näringsliv. Vi vill att de små företagen ska få en extra skjuts och komma ut internationellt.

Vad får de användas till?

– Pengarna får användas till att ta in extern kompetens i form av exempelvis konsulttjänster eller projektanställningar för just exportsatsningen. Checkarna används ofta för att genomföra marknadsundersökningar, ta fram exportstrategier eller söka samarbetspartners på den nya marknaden. Högst 20 procent av checken får användas till resor.

Vem är de till för?

– Checkarna är till för små företag med 2 – 49 anställda och en omsättning på minst tre miljoner kronor. Det är också viktigt att företaget har en ekonomi som är i ordning.

Hur mycket pengar handlar det om?

– Mellan 50 000 – 250 000 kronor och företaget ska matcha checken och gå in med en lika stor summa själv i satsningen. Pengarna får man sedan utbetalade mot kostnadsredovisning som man skickar in till sin kontaktperson.

Hur får man checkarna?

– Man ansöker genom sin regionala kontaktperson som finns listad på Tillväxtverkets hemsida. Ansökan görs i den region där företaget har sin huvudsakliga verksamhet. I ansökan beskriver man den nya marknaden, vad man planerar göra och annat som är relevant.

Så fungerar checkarna i praktiken

Med hjälp av affärsutvecklingschecken vågade det Malmöbaserade modeföretaget Davida ta steget till den danska marknaden. Exporten gjorde att omsättningen ökade med över 50 procent mellan 2016 till 2017.

– Vi hade inte haft samma möjligheter att så grundligt undersöka förutsättningarna som vi kunde göra tack vare affärsutvecklingschecken. Istället för att lansera med hjälp av en agent valde vi att själva kontakta kunderna. Det har visat sig vara en framgångsrik strategi, säger Andreas Hansson, som själv projektanställdes när Davida fick checken.

Det var också Andreas Hansson som ansvarade för att sondera terrängen på den danska marknaden och utarbeta en strategi för satsningen. Arbetet inför lanseringen i Danmark ledde till att företaget utarbetade ett ramverk för exportsatsningar. Det ramverket använde Andreas och hans kollegor sig sedan av för att också lansera i Finland.

– Även om marknaderna skiljer sig åt har vi stor nytta av de generella lärdomarna vi dragit vid varje ny lansering. I dag förbereder vi oss för den norska marknaden och kommer söka en affärsutvecklingscheck även för den satsningen, säger Andreas Hansson.