Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Sylt och frysta bär, direkt från de svenska skogarna. Det är produkterna som fått Medelpadsföretaget Blåtand att, ett vanligt år, omsätta nästan 60 miljoner kronor.

– Nästan 90 procent av vår omsättning kommer från export – de svenska bären är eftertraktade runtom i världen, säger Ulf Hagner som är vd för Blåtand.

Men 2020 var långt från ett vanligt år. Pandemin har drabbat Blåtand dubbelt.

– Många av våra bärplockare är säsongsarbetare från Thailand, och i och med reseförbuden så innebar det ett ordentligt tapp i mängden bär. I andra änden påverkades efterfrågan, inte minst eftersom en stor del av vår försäljning går till hotell, restaurang och flygplatser. Jag tror att vi tappar nästade 40 procent av vår omsättning 2020.

Vana vid ojämna intäkter

Men trots det ser Ulf Hagner och Blåtand positivt på 2021.

– Vi hankar oss fram just nu, men tar sikte på att bli mer offensiva till hösten. Vi hoppas på att vaccineringen går som planerat och att marknaden kan börja normaliseras efter sommaren. Svenska bär är i sig en stark produkt. Om vi har ett bra koncept och ser till att finnas där och prata med kunderna – ja, då kan vi sälja.

Kanske är en av anledningarna till att Blåtand tar situationen med ro att de är vana vid ojämna intäkter. Som bärföretag – framför allt med vilda bär – måste årets hela volym köpas in och betalas under bara några månader. Intäkterna från försäljningen sprids dock ut över hela året.

– Det blir tufft för likviditeten, och än mer så när vi vill kunna växa. Vi behöver helt enkelt ha en rejäl buffert och en del av den bufferten är i form av en bra checkkredit hos banken.

EKN delar bankens risk

Det var just checkkrediten som fick Blåtand att för snart 15 år sedan ta kontakt med EKN. Då, 2007, skulle företaget nämligen investera i en ny bärfabrik i Medelpad. Blåtand behövde utöka sina krediter och EKN utfärdade en rörelsekreditgaranti som underlättade för banken att säga ja.

Sedan dess har EKN hjälpt Blåtand och dess bank SEB att hantera säsongsutmaningarna.

– Vi har helt enkelt stora kapitalbehov under kort tid. EKN:s rörelsekreditgaranti är en viktig del i att lösa den utmaningen och lägga pusslet kring vår finansiering. Garantin innebär att EKN delar risken med banken när de utökar vår checkkredit – och det blir därför lättare för banken att bevilja krediten.

För ett företag som satsar på tillväxt blir garantin ännu viktigare.

– Vi vill ju växa och det innebär att vi plockar mer bär och att våra kapitalbehov under de månaderna blir än större. Då är det skönt att EKN finns där.

Krisgarantin täcker 80 procent

Under pandemin har bankerna fått det ännu svårare att säga ja till utökade krediter. Ulf Hagner säger att han därför att glad att EKN nu under krisen kan garantera 80 procent av bankens risk – i stället för 50 procent.

– Jag tror att vi kommer att ansöka om den krisgarantin i år. Jag vet så klart inte hur banken hade ställt sig till våra behov annars, men det är ju en trygghet för banken att veta att de endast behöver stå för 20 procent av risken.

Unable play this video

Because of your cookie settings, we cannot play this video for you. You need to accept 'Necessary' and 'Markering' in order for the video to be able to play.

Change cookie settings