Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Det lokala bankkontoret är en av de allra viktigaste platserna för Sveriges företag. Vare sig det gäller den allra första företagskrediten, en utökad checkkredit för att klara sig igenom ojämna perioder eller ett lån till en ny satsning är bankkontakten det första numret som företagarna ringer. Och som företagsrådgivare vill man förstås stötta sina kunder – men ibland krävs det extra säkerhet för att kunna säga ja.

– Vi sådana tillfällen kan banken ta in EKN som motpart för sina rörelsekrediter, vilket i praktiken innebär att vi tar på oss risken för en del av lånet. Det här ger banken en större rörelsefrihet. Det blir till exempel lättare att finansiera en helt ny kund eller en befintlig kund som saknar kreditutrymme, säger Anna Långström, regionansvarig för SME mellersta Sverige på EKN.

SME- och storföretag

EKN erbjuder rörelsekreditgarantier för exporterande företag och underleverantörer till exportörer. Det som kan garanteras är kort rörelsefinansiering. Vanligtvis handlar det om checkkrediter, lån med löptid på upp till 24 månader, eller tillfällig övertrasseringsrätt.

– De här typerna av krediter är värdefulla för företag som har ojämnt kassaflöde under året och för dem som vill ta ett kortare lån för att finansiera en satsning, säger Anna Långström.

Vanligtvis är det bara SME-företag som kan få rörelsekreditgarantier genom EKN. Fram till den 30 juni 2021 kan EKN dock även täcka risken för större företags rörelsekrediter, för att stötta bolagen under Covid 19-pandemin.

Kostar inget extra

Eftersom banken är EKN:s motpart i rörelsekreditgarantin är det banken, inte företaget, som ansöker om garantin. Vanligtvis tar det runt tio dagar att få beslut.

– Ansökningsprocessen är enkel; banken fyller i en ansökningsblankett och företaget fyller i en exportörsbilaga. Sedan behöver banken förse oss med företagets bokslut och UC-rating samt bankens kredit-PM. Är det ett helt nytt företag det handlar om vill vi träffa dem, men det görs såklart digitalt nu, säger Anna Långström.

Företag betalar inget extra för att EKN täcker delar av risken på deras lån eller checkkrediter. EKN tar inte heller ut extra avgifter gentemot banken, utan får betalt på samma sätt som banken för den del av lånet som EKN täcker.

– Om vi tar risken för 50 procent av lånet så får vi 50 procent av bankens intjäning. Det innebär mindre intjäning för banken om man jämför med att ta på sig hela lånet – men jämfört med att behöva säga nej till lånet är det tvärtemot en vinstaffär. Dessutom får man en nöjd kund på köpet, säger Anna Långström.

Under 2020 ställde EKN ut 186 nya röreslekreditgarantier. Portföljen innehöll vid årets slut totalt 250 rörelsekreditgarantier som hade ett sammanlagt värde av 1,5 miljarder kronor.

EKN:s rörelsekreditgarantier

  • Rörelsekreditgarantin för SME-företag: EKN delar risken på lån med högst två års löptid och checkkrediter med 12 månaders löptid. Fram till 30 juni 2021 kan EKN, som en särskild åtgärd under Covid 19-pandemin, täcka upp till 80 procent av risken. För nya lån som tas därefter täcks upp till 50 procent.
  • Rörelsekreditgarantin för stora företag och midcorp-företag: EKN erbjuder upp till 75 procents täckning på lån som har löptid på högst fem år. Garantin är speciellt framtagen för att stötta bolag under Covid 19-pandemin och erbjuds fram till 30 juni 2021.
  • Garanti för investeringskrediter: EKN delar risken på lån med löptid på högst sju år till en täckningsgrad på upp till 50 procent.