Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

EKN:s garanti för kundfordringar är precis vad det låter som – en garanti som täcker exportföretagens risk att inte få betalt. EKN kan täcka upp till 95 procent av det fakturerade beloppet, och det ger många fördelar för exportföretagen.

– För det första ger garantin en trygghet när exportföretag gör affärer med nya kunder eller ska ge sig in på en helt ny marknad. Tryggheten gör också att de kan erbjuda kunden i utlandet bättre betalningsvillkor – till exempel i form av längre kredittid – vilket kan vara avgörande för att få affären, förklarar Cesar Arias Rodriguez på EKN.

”Banken kan använda garantin som säkerhet”

Många mindre exportföretag har dock inte råd att vänta på sina pengar i flera månader. Därför, säger Cesar Arias Rodriguez, kan banken använda EKN:s garanti som säkerhet när exportkunden väljer att låta en bank finansiera affären.

– Många exportföretag och deras banker jobbar med EKN på det här sättet. Företaget kan erbjuda kunden i utlandet en lång kredittid men ändå få betalt av banken på 30 dagar. Som säkerhet har banken en statlig garanti som de kan vara trygga med.

EKN:s garanti för kundfordringar tecknas direkt mellan exportföretaget och EKN. Enligt Cesar Arias Rodriguez finns det dock många skäl för banken att tipsa sina exportkunder om möjligheten. Inte minst när banken ska räkna på kreditutrymmet till en kund.

Frigör kreditutrymme

– För att kunna värdera säkerheten i till exempel ett varulager så vill man ju gärna att det ska finnas en företagsförsäkring som täcker lagret om något skulle hända. Det är samma sak med kundfordringar – det här är ett sätt att försäkra den delen av tillgångsmassan.

När exportföretaget väljer att försäkra kundfordran med EKN kan det alltså frigöra kreditutrymme hos banken.

– De flesta stora företag känner till de här möjligheterna, men det gäller inte alls i samma utsträckning för mindre exportföretag. Att kunna tipsa om EKN:s garanti för kundfordringar kan vara en viktig del i verktygslådan för att skapa ännu mer kundnytta.

Nu även inom EU

Vanligtvis gäller garantin för affärer till länder utanför EU och OECD. Men det har förändrats i och med Coronakrisen.

– Åtminstone fram till årsskiftet kan EKN även försäkra affärer med kredittid upp till två år inom EU, samt höginkomstländer inom OECD. Här kan EKN täcka upp till 85 procent av risken. Så oavsett var exportföretagets kunder finns så kan EKN göra affärerna tryggare, säger Cesar Arias Rodriguez.