Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Tillväxt och exportplaner kräver kapital. Och även om ni på banken vill säga ja så kanske det saknas säkerheter och historik – eller så kan ni bara täcka delar av kundens finansieringsbehov. Som tur är finns det en rad sätt att få kompletterande finansiering eller riskdelning på plats – både offentliga och privata.

– Att känna till var era kunder kan hitta pengarna är ett billigt sätt att få nöjda kunder, och kan dessutom vara avgörande för att era exportkunder ska kunna fortsätta växa med er, säger Håkan Bäckström, regionansvarig på EKN.

Här är några av Håkan Bäckströms viktigaste vägar till pengarna. Det är vanligt att banker och företag använder en eller flera av dessa lösningar för att tillsammans täcka finansieringsbehoven.

1. Almi

Statliga Almi lånar ut pengar till företag med upp till 250 anställda, och när banken inte kan erbjuda all finansiering kan Almi vara ett bra komplement.

– Almi beviljar årligen lån till närmare 4 000 företag – det är alltså många företag som får finansiering den här vägen, säger Håkan Bäckström.

Almi gör en kreditbedömning precis som ni gör på banken, och vill så klart se att företaget kan bli långsiktigt lönsamt. Men som statlig aktör är Almi beredd att ta lite högre risk än de flesta banker, och de har inte heller några formella begränsningar på hur lånet ska användas.

– Räntenivån är därmed också lite högre, och ett lån från Almi kan därför vara ett bra komplement till den finansiering ni på banken själva kan erbjuda.

Läs mer på almi.se

2. Regionala företagsstöd

Små och medelstora bolag som har förutsättningar att växa på en större marknad kan ansöka om olika typer av regionala företagsstöd. Exempelvis erbjuder landets regioner i samarbete med Tillväxtverket så kallade affärsutvecklingscheckar, som är ett stöd för små och medelstora bolag som redan säljer utomlands eller som vill bredda marknaden ytterligare.

– Affärsutvecklingscheckar riktas till företag som har 2–49 anställda, en omsättning på mellan 3 och 100 miljoner kronor och en ekonomi i balans. Pengarna kan användas till att köpa tjänster eller till projektanställningar av ny kompetens, förklarar Håkan Bäckström.

Det finns en rad olika regionala stöd som företag kan söka, och utbudet varierar över landet. För er på banken kan det vara bra att kunna guida era kunder rätt – och kanske kan ett regionalt stöd tillsammans med finansiering från banken göra att exportsatsningen blir till verklighet. Läs mer om de olika stöden på verksamt.se

3. Riskkapital

Riskkapital är inget nytt, och en naturlig del i tillväxtresan för många företag. Men det är inte bara hypade tech-bolag som kan intressera affärsänglar och riskkapitalister. Här är en rad tips ni på banken kan ge till de av era kunder som är nyfikna på att ta in kapital:

  • Almi Invest. De flesta riskkapitalbolag är privata, men statliga Almi har ett riskkapitalbolag som heter Almi Invest. Läs mer på almi.se/almi-invest
  • Lokala hubbar. Det finns lokala aktörer som har till uppgift att främja utvecklingen i olika regioner. Norrlandsfonden och Partnerinvest Norr är två exempel.
  • Industrifonden är en stiftelse som bildats av staten. Industrifonden erbjuder riskkapital, kompetens och nätverk till små och medelstora svenska företag med internationell tillväxtpotential. Läs mer på industrifonden.com
  • Connect Sverige är en ideell organisation som sammanför tillväxtföretag med kunskap och kapital. Läs mer på connectsverige.se

4. Svensk Exportkredit

För företag som omsätter mer än 200 miljoner kronor per år har de möjlighet att söka finansiering från statliga Svensk Exportkredit. Svensk Exportkredit erbjuder till exempel Enkla exportlånet, där företag kan låna upp till 65 miljoner kronor utan säkerhet och till en förmånlig ränta med en löptid på två år. Det är en lösning som kan vara bra om din kund vill etablera sig på nya marknader eller utveckla nya produkter. Läs mer på sek.se.

5. EKN

Statliga EKN finns till specifikt för att hjälpa svenska exportföretag i alla storlekar – samt deras underleverantörer. EKN erbjuder en rad olika garantier som underlättar såväl för företagen själva som för deras bank.

– Allra mest känd är nog Rörelsekreditgarantin, som innebär att EKN kan täcka 50 procent av bankens risk när de lånar ut pengar till ett exportföretag eller en underleverantör. Genom den nya Gröna garantin kan EKN också täcka upp till 80 procent av bankens risk när företag behöver finansiering kopplade till gröna satsningar, förklarar Håkan Bäckström.

Andra vanliga garantier är olika typer av motgarantier samt en garanti för kundfordringar. Läs mer om hur EKN kan hjälpa exportföretag och er på banken här.