Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– Att få en ny stor order eller att satsa på en ny marknad innebär givetvis många möjligheter. Men det kan också innebära stora kostnader innan du får betalt. Då gäller det att ha en bra plan för företagets likviditet och de här fem tipsen kan hjälpa, säger Anna Långström, regionansvarig på EKN.

1. Se till att ha koll på likviditetsbehovet

Det första steget är att skapa en överblick över företagets behov av likviditet.

– Att ha koll på din likviditet och se behoven i förväg är viktigt, särskilt när du gör nya satsningar. Kanske behöver du öka varulagret, köpa nya maskiner, bygga om lokaler och öka personalstyrkan, säger Anna Långström.

Även för banken och andra kreditgivare är det viktigt att känna till behoven om de ska kunna hjälpa dig att stärka likviditeten vid viktiga tillfällen. Det första steget för att få med sig banken är att förbereda sig och göra en ordentlig analys av kassaflödet, säger Anna Långström.

– Här ska det bland annat framkomma när intäkter och utgifter uppkommer i affärsprocessen, när underleverantörer ska betalas och vid vilka tidpunkter det kan uppstå finansieringsbehov.

2. Öka rörelsekrediten hos banken med hjälp av EKN

Ett vanligt sätt att stärka likviditeten och ett haltande kassaflöde är att ta hjälp av banken. Ibland kan det dock vara svårt att få rörelsekredit av banken, som ju behöver säkerheter för att kunna säga ja. Då kan EKN hjälpa till genom att ställa ut en rörelsekreditgaranti.

– En rörelsekreditgaranti innebär att vi på EKN tar 50 procent av bankens risk, vilket gör det enklare för banken att säga ja. Den här möjligheten finns även för företag som inte själva exporterar, men som är underleverantörer till exporterande företag, förklarar Anna Långström.

3. Sälj eller belåna dina fakturor

Ett snabbt sätt att förstärka sin likviditet kan också vara att sälja eller belåna företagets fakturor. När du säljer dina fakturor får du normalt 96–99 procent av fakturans hela värde inom 24 timmar. Om du säljer fakturan utan så kallad regress står köparen för kreditrisken, vilket är det normala.
– Det kan vara en bra lösning, men du ska vara medveten om att du också säljer hanteringen, bestämmanderätten och rätten till eventuella försenings- och inkassoavgifter. Du får med andra ord sämre kontroll på hur dina kunder behandlas i betalningsskedet, säger Anna Långström.

När du i stället belånar dina fakturor får du normalt ut 70–90 procent av fakturornas värde inom cirka en dag och resterande del när fakturorna betalas. Kostnaden består av en procentuell avgift på den finansierade delen, det vill säga de första 70–90 procenten. Tänk på att finansbolaget vanligtvis inte står för kreditrisken i samband med fakturabelåning.

– Fördelen, jämfört med att sälja fakturan, är att du själv hanterar kundrelationen, eftersom
det fortfarande är du som äger fakturorna. Men säger Anna Långström, oavsett om du säljer eller belånar fakturorna så är det ett ganska dyrt sätt att förbättra likviditeten.

– Även om du får 99 procent av fakturans värde så innebär det ju att du betalar en procent i ränta i månaden, om du har 30 dagars betalningstid. Ofta kan det därför vara bra att leta efter alternativa lösningar.

4. Leasa i stället för att köpa

I dag är det vanligt att leasa allt från bilar och kopiatorer till skrivare och maskiner för tillverkningsindustrin. Nackdelen är att det oftare är dyrare än att köpa utrustningen, men i gengäld binder du inte upp kapital eller belastar kreditutrymmet på samma sätt. Och det finns även andra fördelar:

  • Leasingbetalningarna är direkt avdragsgilla (det finns dock speciella momsregler att ta hänsyn till).
  • Du får lättare att budgetera, eftersom dina kostnader blir lika stora varje månad.
  • Du behöver ofta ingen säkerhet utöver det finansierade objektet.

5. Andra sätt att förbättra likviditeten

Här är några andra tips för att förbättra kassaflöde och likviditet:

  • Skicka fakturan så fort leveransen är klar och var noga med att skicka påminnelser så fort en faktura inte betalas i tid. Om du är för snäll med sena betalningar är det lätt hänt att kunden inte prioriterar dina betalningar först.
  • Undvik att fakturera alltför stora belopp i slutet av en momsperiod. Vänta till den första i månaden efter, så får du respit med momsinbetalningen ytterligare en månad eller tre.
  • Låt din kund vara kreditgivare. Att få kunden att betala i förskott, innan du börjar producera, är också en möjlighet. En kund som betalar i förskott vill normalt ha en förskottsgaranti och det kan EKN hjälpa dig med.
  • Kanske kan du förhandla till dig bättre villkor för betalningstider hos dina leverantörer? Att gå från till exempel 30 till 90 dagar gör stor skillnad. En annan möjlighet är att förhandla inköpspriser på kommande volymer (i stället för på dagens) och därmed pressa priserna.