Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Hur EKN säkrar affären

Det är en välkänd situation på många banker – kunden behöver kapital men ni på banken är oroliga över säkerheterna. Situationen är ännu vanligare när det handlar om exportaffärer, då kan både kapitalbehovet vara större och affärerna mer osäkra. Därför har EKN tagit fram flera lösningar som gör att banken kan säga ja till affärer som annars inte hade blivit av. Anna Långström, Regionansvarig SME norra och mellersta Sverige på EKN, förklarar:

Bild på Anna Långström från EKN.

1. Din kund behöver rörelsefinansiering – EKN:s rörelsekreditgaranti täcker 50 procent av bankens risk

”När banken lämnar rörelsekrediter i form av till exempel lån, checkkredit eller fakturabelåning kan EKN dela bankens risk med 50 procent av det beviljade beloppet. Rörelsekreditgarantin gör det lättare för banken att säga ja till affären och frigör också kreditutrymme och kapital för det exporterande företaget.”

”Tillsammans med European Investment Fund har EKN dessutom tagit fram en speciallösning som täcker 80 procent av bankens risk för innovativa exportföretag. Det kan både vara företag som är mogna eller i ett tidigare skede.”

2. Din kund ska investera i anläggning eller maskiner – EKN:s investeringskreditgaranti täcker 50 procent av bankens risk

”Många företag behöver investera för att kunna exportera – det kan handla om att komplettera en maskinpark eller bygga en helt ny produktionsanläggning. I dessa fall kan ni på banken använda er av EKN:s investeringskreditgaranti, som täcker hälften av er risk. På så sätt blir det möjligt för det exporterande företaget att finansiera viktiga investeringar utan stora kontantinsatser.”

”Även här finns motsvarande lösning för innovativa företag, där EKN kan täcka upp till 80 procent av risken. Stödet går även att använda för leasing av maskiner, vilket är vanligt idag. Och kredittiden kan vara så lång som sju år – EKN har verkligen utformat det här stödet utifrån företagarnas villkor.”

3. Din kund behöver en kontraktsgaranti – EKN:s motgaranti står för 75 procent av bankens regressrisk

”Vid en förskottsbetalning i en exportaffär är det vanligt att köparen vill ha en garanti som säkerhet – och det exporterande företaget vänder sig ofta till sin bank för att få en kontraktsgaranti. EKN:s motgaranti innebär vi står för 75 procent av bankens regressrisk. Det ger det exporterande företaget större kreditutrymme och bättre likviditet i bolaget. EKN:s motgaranti kan gälla för både varor och tjänster, och motgarantin kan även ställas ut mellan svenska företag – om affären i förlängningen leder till export.”

4. Kombinera garantier i samma affär

”EKN har flera andra garantier som gör exporten möjlig, och det går att använda sig av flera olika garantier i samma affär. Det exporterande företaget kanske först och främst behöver utöka sin checkkredit för att till exempel kunna möta produktionskrav. Sedan kanske kundens köpare kräver en förskottsgaranti för att gå med på en initial förskottsbetalning, och då har vi motgarantin. Till sist kan EKN:s garanti för kundfordringar säkerställa ersättning även om köparen av någon anledning inte betalar slutlikviden.”

Vill du veta mer om hur ni på banken kan använda EKN:s tjänster och garantier?  Visste du till exempel att många av garantierna även kan utfärdas till företag som är underleverantörer till exportindustrin? Ladda ner och läs vår guide.