Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– EKN:s exportstöd har hjälpt många av Sveriges allra största företag att komma ut i världen, och idag är det en vedertagen strategi bland dem att kombinera våra garantier i sina exportaffärer. Små och medelstora företag känner ibland inte till det här lika bra och det är synd, för det kan ge dem fler, större och tryggare affärer, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef för små och medelstora företag på EKN.

Så här kan du kombinera EKN:s olika garantier en och samma exportaffär – i kronologisk ordning från försäljning till fakturering:

1. Sälj mer genom att kunna erbjuda bättre kredittider

Vilka betalningsalternativ du erbjuder dina kunder påverkar så klart dina affärer. Inte minst i dessa corona-tider kan längre eller mer generösa kredittider vara en stor konkurrensfördel. Många storbolag har egna interna finansbolag som gör att de kan erbjuda kunderna längre kredittider – och genom att använda EKN:s garanti för kundfordringar kan detta även bli möjligt för dig.

– Den här garantin innebär att EKN går in och täcker upp risken att du inte får betalt – garantin täcker 95 procent av det fakturerade beloppet. Du kan alltså vara säker på att få betalt, och det gör att du lättare kan våga erbjuda betalningsvillkoren som kunden behöver eller kräver, förklarar Carl-Johan Karlsson.

Långa kredittider kan ju dock ändå påverka likviditeten negativt, och många mindre exportföretag har inte råd att vänta på sina pengar i ett år eller längre. Därför, säger Carl-Johan, kan du använda EKN:s garanti för att belåna fakturan hos din bank.

– Det här är statliga garantier, och det innebär att din bank oftast vågar finansiera affären. Du kan alltså få betalt på 30 dagar genom din bank, samtidigt som din kund kan få kredit under flera år. Det är så här svenska företag har tagit sig ut i världen i 50 år – detta är tekniken för exportfinansiering de använt.

2. Försäkra förskottet – så att kunden vågar ge dig ett

Okej, så kunden valde dig för att du kunde erbjuda generösa kreditvillkor – och för att du hade en bra produkt så klart. Nu behöver du kapital för att kunna producera och leverera. Ofta innebär det att du behöver ha en viss del av ordervärdet i förskottsbetalning, men här uppstår det lätt problem – inte minst i nya kundrelationer – för hur ska kunden våga lita på att deras förskottsbetalning inte går upp i rök?

Här kommer EKN:s motgaranti in.

– Låt oss säga att du fått in en affär på 10 miljoner kronor med en ny kund i Indonesien. Du behöver 30 procent i förskott, men kunden vill så klart ha någon slags garanti för sina pengar. Vanligast är att din bank ställer ut en förskottsgaranti. Då kan du och banken använda EKN:s motgaranti, som försäkrar 75 procent av förskottsbeloppet, i det här fallet 2,25 miljoner kronor.

Förskottsgarantin gör ofta att kunden vågar ge dig förskottet du behöver för att komma igång med produktionen. Och EKN:s motgaranti gör det alltså lättare för din bank att ställa ut den.

3. Säkra rörelsekredit för resten av affären

Så affären är i hamn och du har fått en förskottsbetalning. Men ofta behöver du nu ännu mer kapital för att köpa in material och komponenter – eller för att ha råd att ta in kompetensen som krävs för att du ska kunna leverera.

– Säg att du har marginaler på 10 eller 20 procent – då kostar det åtta eller till och med nio miljoner kronor att producera det du sedan ska sälja för tio. Det är här kassaflödet blir en utmaning som du behöver lösa, säger Carl-Johan Karlsson.

De flesta banker vill så klart gärna hjälpa sina företagskunder med en kredit i de här situationerna, men ibland räcker inte säkerheterna och kreditlimiten till. Banken kan ju inte vara säker på att kunden i Indonesien kommer att betala i slutändan. Därför finns EKN:s rörelsekreditgaranti.

– Den här garantin gör att EKN kan dela risken med banken om de beviljar krediten du behöver. Normalt kan EKN täcka 50 procent av risken, men nu under pandemin kan EKN:s rörelsekreditgaranti täcka upp till 80 procent av kreditrisken, förklarar Carl-Johan Karlsson.

I den hypotetiska affären ovan, med den indonesiska kunden, kanske du behöver fem miljoner kronor i utökad kredit för att kunna färdigställa leveransen. I det fallet kan alltså EKN täcka risken för fyra miljoner kronor (80%).

– Banken behöver alltså bara riskera en miljon kronor (20%), och det ökar chansen avsevärt att de kan säga ja till dina kapitalbehov.

4. Fakturera tryggt – nu även inom EU och OECD

Så där – varorna är på en båt på väg till kunden i Indonesien. Nu är det dags att slutfakturera. Genom EKN:s garanti för kundfordringar – som gjorde det möjligt att ge kunden längre kredittider – kan du alltså sova bättre om natten i väntan på betalningen.

Tidigare erbjöds garantin främst för affärer med långa kredittider till länder utanför EU och OECD, men det har förändrats i och med Coronakrisen.

– Åtminstone fram till årsskiftet, och eventuellt längre, kan vi försäkra din fordran även om affären gäller en kort kredit till exempelvis Tyskland. Med den här garantin behöver du inte vara rädd för att säga ja till affären, utan kan fokusera på att göra fler affärer – och kanske till och med ta upp kampen med dina större konkurrenter, säger Carl-Johan Karlsson.