Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

SEB

Gabriel Lundström, hållbarhetsansvarig inom divisionen Corporate & Private Customers på SEB:

”Hållbara företag kommer att få mer fördelaktig finansiering.”

Tror du att SME-företagen tjänar på en omställning till fossilfritt?

– Det tror jag absolut. EU har som mål att bli klimatneutralt till 2050 och att minska utsläppsnivåerna med 55 procent till 2030. Världen har bestämt sig för att ställa om och företagen måste helt enkelt följa med. Det här gäller särskilt inom branscher med höga utsläpp. Ser vi till SME-segmentet är fastighetsbolag, underleverantörer inom bilindustrin och åkerier ett par exempel. Den stora regulatoriska arsenalen kommer att göra omställningen till ett måste för många, samtidigt ställer andra om just för att de tjänar på det. Hållbara företag har lättare att attrahera kompetens, har större konkurrenskraft och är mer framtidssäkrade sett till risker. De här bolagen kommer dessutom kunna få mer fördelaktig finansiering eftersom de innebär en lägre risk för oss banker.

Kan du utveckla det?

– För att skynda på omställningen utvecklas hela tiden nya former av investeringsstöd och lånemöjligheter för hållbara bolag. Dessutom håller vi banker på att uppdatera våra kreditvärderingssystem så att de i högre grad inkluderar hållbarhetsrisker. Har ditt bolag stora hållbarhetsrisker kommer det att påverka tillgången till kredit samt det pris och de villkor du får av banken. Den här uppdateringen av våra system är i full gång och arbetet går snabbt framåt.

Kan EKN:s nya gröna kreditgaranti vara ett verktyg i omställningen?

– Ja. Det kostar att ställa om sin verksamhet och många av de företag som söker finansiering är innovativa teknikbolag som inte har någon historik att tala om. För oss banker kan det vara svårt att erbjuda finansiering till obeprövade verksamheter eftersom det innebär en högre risk. Då kan den här typen av kreditgarantier, där vi delar risken med en annan aktör, vara det som möjliggör finansieringen.

Nordea

Ylva Hannestad, vice hållbarhetschef på Nordea:

”Underleverantörer har mycket att vinna på att ligga i framkant här.”

Kan SME-företagen tjäna på att ställa om till att bli mer klimatvänliga?

– Absolut. Vissa tror att omställningen främst påverkar storbolagen, och generellt sett är jättarna drivande i den här utvecklingen. Men som följd av det påverkas även SME-företagen. Vi ser att allt fler storbolag vill ha en grön och hållbar värdekedja, så underleverantörer har mycket att vinna på att ligga i framkant här.

Vilka utmaningar stöter företagen på i omställningen?

– Hållbarhetsområdet är komplext sett till allt från konsumentintresse till investerarintresse och lagändringar. Saker förändras snabbt och företag kan inte veta säkert vilka regleringar som kommer att implementeras och vilka typer av satsningar som vinner på lång sikt. De måste göra en uppskattning kring hur de tror att saker kommer att utvecklas, och eftersom det kostar att ställa om kan en felsatsning bli dyr.

Hur stöttar ni era företagskunder som ska ställa om?

– Till stor del handlar det om att erbjuda finansiering för omställningen – till exempel gröna företagslån för enskilda investeringar eller hållbarhetslänkade lån som ser till verksamheten utifrån ett bredare hållbarhetsperspektiv och kopplas till specifika nyckeltal. Sedan erbjuder vi också rådgivning för att guida kunder som vill ställa om. Vi har expertis kring vad investerarna efterfrågar, vilka nya regler som diskuteras och vad de huvudsakliga hållbarhetsriskerna är för respektive bransch – det är värdefull information i omställningsarbetet.

Swedbank

Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Swedbank:

”Företag ser över sina investeringar som ett steg i den egna omställningen”

Förra året gjorde Swedbank en småföretagarbarometer kring omställningen till hållbart företagande. Vad visade den?

– Barometern visade att omställningen till ett mer hållbart företagande skulle öka. Fyra av tio företag svarade att de planerar att ställa om verksamheten under de närmaste tolv månaderna för att minska sin klimatpåverkan. 56 procent av företagarna svarade att en mer hållbar verksamhet skulle stärka deras varumärke och 46 procent ansåg att det var ett sätt att möta kundernas krav. Den enskilt största barriären för att nå ett hållbart företagande ansågs vara kostnader kopplade till omställningen – otydliga eller krångliga regler var det näst största hindret.

Vilka utmaningar stöter företagen på när de ska ställa om?

– Många mindre företag lider av kapacitetsbegränsning. Man har inte så många anställda och plötsligt ska man hållbarhetsrapportera och ställa om. Dessutom är dagens tillgängliga lösningar för att räkna på hållbarhetsnytta under uppbyggnad, så det är svårt att påvisa den hållbarhetsnytta man gör som företag. Det sker dock en enorm utveckling på det här området och EU:s nya taxonomi är ett steg på vägen.

Hur påverkar omställningen företagens investeringar?

– Många ser över sina investeringar som ett steg i den egna omställningen. De vill hantera sin likviditet på bästa sätt och vi hjälper dem att investera hållbart. Det görs stora framsteg på det här området – Swedbank var nyligen rådgivare åt Nasdaq i framtagandet av en ny märkning för ”gröna aktier”, och vi stöttar företagskunder som vill få den gröna märkningen på sin egen aktie.