Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– Det är i norra Sverige det händer de kommande åren. De gröna satsningar som nu ska ske inom bland annat förnybar energi, batteritillverkning och fossilfritt stål uppgår till nästan 1100 miljarder kronor. Det här är en enorm summa som kommer att förändra regionen i grunden, säger Erik Hagenrud. 

Erik Hagenrud är EKN:s företagslots i Norrland, och guidar norrländska exportföretag och underleverantörer till exportsektorn till möjligheterna att få hjälp av EKN. 

Erik Hagenrud, företagslots på EKN

– De som har behov av att säkra upp exportaffärer och säkra sina betalningar – eller har behov av rörelsefinansiering via sin bank – kan få hjälp av EKN. Jag sitter ofta med i det första mötet mellan företagen och banken för att berätta hur vi kan arbeta tillsammans. 

Grön investeringsboom

De kommande decennierna kommer att se en riktig investeringsboom i Norrland. Investeringarna är till stor del kopplade till ett antal enorma satsningar som ska göras inom förnybar energi, elektrifiering och fossilfritt stål. Men investeringarna kommer i förlängningen att förändra hela näringslivet i norra Sverige, säger Erik Hagenrud.

– Totalt rör det dig just nu om planerade investeringar på runt 1100 miljarder kronor. Bara LKAB ska investera 20 miljarder om året fram till 2040 – eller totalt 400 miljarder kronor. Det här kommer att innebära stora möjligheter även för Norrlands små och medelstora företag.

Förutom att så stora investeringar – med alla nyanställningar och krav på utbyggd service – skapar en tillväxt generellt i samhället, så säger Erik Hagenrud att satsningarna kan innebära tillväxt för innovativa bolag i alla branscher.

Stor potential för små företag

– De stora bolagen kommer att köpa in lösningar och tjänster från andra mindre företag, och här öppnar sig också en ny världsmarknad. Ta bara den fossilfria stålframställning som nu utvecklas här i Norrland – den tekniken kommer att sprida sig över världen. De svenska bolag som är en del i lösningen kommer att kunna få kunder över hela världen. 

Här blir också EKN:s garantier och andra lösningar ett viktigt verktyg för tillväxt. EKN kan till exempel vara med och dela bankens risk när exportföretag behöver rörelsekredit för att kunna växa eller finansiera en specifik affär. EKN har också en garanti för kundfordringar som innebär att EKN går in och täcker upp risken att du inte får betalt – garantin täcker 95 procent av det fakturerade beloppet.

EKN kan hjälpa underleverantörer också

– Och för Norrlands små och medelstora företag är det viktigt att veta att EKN:s garantier även är tillgängliga för underleverantörer till exportföretag. Alla stora basindustrier i Norrland räknas som exportföretag så om du gör affärer med dem så ingår du i ramverket för vilka som kan få garantier från EKN, förklarar Erik Hagenrud.