Fler och säkrare exportaffärer

Försäkra dig mot risken att inte få betalt och få bättre möjlighet till finansiering. Öka din försäljning på både befintliga och nya marknader.

Beräkna din premie

Här kan du få en indikation på premien för garanti för exportkrediter.
Gå direkt till premiesidorna

Landriskanalyser

Ju mer kunskap, desto fler och bärkraftiga affärer. Ta del av EKN:s landriskanalyser.

Läs mer

EKN på 2 minuter

Ta reda på vem som gör vad, och hur lång tid det tar. Läs mer om hur du ansöker om en garanti och hur det fungerar. Förstå exportkredit på 2 minuter

Så går det till
Aktuellt