Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

För köpare i svenska exportaffärer

Även köparen i en affär kan dra nytta av en EKN-garanti. Med garantin är det lättare att få finansiering. En exportkredit diversifierar också ditt företags låneportfölj och minskar användningen av de kreditlimiter du har i din bank.

Exportören, eller en bank som finansierar en svensk exportaffär, är sökande och garantitagare i en EKN-garanti. Garantin underlättar finansiering och gör det möjligt för exportören att erbjuda bättre kreditvillkor. Både ett svenskt företag och ett icke-svenskt företag kan vara exportören i en transaktion garanterad av EKN. Förutsättningen är att exportaffären är direkt eller indirekt relaterad till svensk export och att den medför en svensk samhällsekonomisk nytta.

Banker som finansierar större svenska exportaffärer med ett lån till köparen, en så kallad köparkredit, kan vända sig till statligt ägda Svensk Exportkredit, SEK, för attraktiv finansiering.

Dokumentation som behövs

Det finns ett antal saker som du som köpare kan göra för att påskynda handläggningen av en ansökan om EKN-garanti. Ett exempel är att förse exportören med all nödvändig dokumentation tidigt i affärsprocessen. Detta är särskilt viktigt när det gäller finansiell information, ägarstruktur, och i förekommande fall, information om miljö- och sociala risker eller omständigheter. Du kan även skicka denna information direkt till EKN.

För ytterligare information, vänligen ladda ner broschyren "Purchase from Sweden" eller kontakta oss.

Man som sitter och funderar på något

EKN:s garantier

Fördelarna med våra garantier är många. Företagen täcker av risken att kunden inte betalar. Bankerna täcker av sin risk på företag vid rörelse- och investeringsfinansiering. Vilken garanti passar er?

EKN:s garantier

Dokument

Publicerad

The Swedish export credit system

Engelska

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

The Swedish export credit system

Franska

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

The Swedish export credit system

Spanska

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

The Swedish export credit system

Portugisiska

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

The Swedish export credit system

Arabiska

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Sidan uppdaterades senast